Anul XXXIV, 2023, nr. 6 (397)

anul XXXIV, 2023, nr. 6 (397)

CAFE APOSTROF

In memoriam Mircea Braga

Premii literare

Erată

Cărţi primite la redacţie


EDITORIAL

Ion Vartic, Ultima farsă a lui Petru Dumitriu (I)


CENTENAR

Dan Gulea,  Monica Lovinescu, reevaluată

Monica Lovinescu către Radu Stanca


IN MEMORIAM

Radu Constantinescu, George Banu. Teatrul şi visul


PROZĂ

Dumitru Ţepeneag,  Scrierea unui roman


CRONICĂ LITERARĂ

Iulian Boldea, Nostalgii, poveşti, vedenii

Ştefan Melancu, Singurătatea Poesiei


JURNAL DE CĂRŢI

Ion Bogdan Lefter, Alţi anglo-americanişti…


POEZIE

Ion Pop

Teona Farmatu, Sihastra

Ioana Toloargă


IEȘIT DIN TIPAR

Mirela Nagâţ, Superwoman, în viaţă şi pe scenă


ANIVERSARE

La mulţi ani, Andrei Şerban!