Cărţi primite la redacţie

George State, Sarx, Bucureşti, Editura Nemira, 2023.

Adrian Majuru, Hoţul din Curtea Miracolelor, Bucureşti, Editura Litera, 2023.

George Banu, Ultima oară, traducere de Mădălina Ghiu, Bucureşti, Editura Muzeul Literaturii Române, 2023.

Margareta Gyurcsik, Dumitru Tsepeneag. Un pont entre la Seine et le Danube, France, Éditions Muse, 2023.

Mihai Barbu, Cartierul evidenţiaţilor (Contemporanii Marelui Scriitor Transilvănean). Poezie confesivă, Cluj-Napoca, Editura Neuma, 2023

Ionel Buşe, Femei de iasomie, Bucureşti, Editura Litera, 2022.

Ion Mureşan, Introducere în Poezie, cu 8 gravuri în lemn de Mircia Dumitrescu, Bistriţa, Editura Charmides, 2023.

Ion Pop, Cărţi la alegere, vol. II, Proză, eseu, critică şi istorie literară, Bucureşti, Editura Muzeul Literaturii Române, 2023.

Perry Anderson, Consideraţii asupra marxismului occidental, traducere din limba engleză de Ionuţ Văduva, Cluj-Napoca, Editura Tact, 2023.

Nicolae Silade, eon: un fel de antologie, Timişoara, Editura Brumar, 2023.

Sonia Elvireanu, Însoriri în sâmburele liniştii (poeme), Iaşi, Editura Ars Longa, 2022.

Dorian Dron, Neuroleptic, Bucureşti, Editura Litera, 2023.