Conversatii cu...

Interviu realizat de Marta Petreu: Carmen Elena Andrei despre Nicolae Balotă, Abisul luminat

Interviu realizat de Mircea Mihăieş: Ilie Stepan

Puncte de reper

Constantina Raveca Buleu: Cyber-nemurire

Cu ochiul liber

Constantin Cubleşan: Viaţa într-o oglindă uitată (Nicolae Prelipceanu, Roman sub acoperire, Bucureşti: Cartea românească, 2018)

Ştefan Bolea: Patru trepte dintr-o iniţiere (Riri Sylvia Manor, Bucuria de a nu fi perfectă. Bucureşti-Tel Aviv 1941-2015, Bucureşti: Humanitas, 2016)

Dan Gulea: Lecţia de recitire (Magda Cârneci, Opera poetică, Bucureşti: Cartea Românească, 2017)

Iulian Boldea: Călătoria ca lectură a lumii (Daniel Vighi, Mort în Patagonia, Iaşi: Polirom, 2017)

Oliviu Crâznic: D. Iacobescu: Destin în penumbră (D. Iacobescu, Quasi, Craiova: Aius Printed, 2014)

Eseu

Marian Victor Buciu: Bolile din lumile literare (III)

Café Apostrof

A.: Ne-au vizitat ...

Dosar: Promisiunile generaţiei Unirii (I)

Anchetă realizata de Marta Petreu: Promisiunile generaţiei Unirii

Ioan-Aurel Pop: Cei doi ...

Alexander Baumgarten: Cu pieptul gol: cultură şi artă militară

Iulian Boldea: Nevoia de sincronism

Marian Victor Buciu: Cultura română între interes şi succes

Oliviu Crâznic: Un ideal fragmentat şi o speranţă vie

Alexandra Medaru: Marea Unire şi cultura veşnicei influenţe

Dan Gulea: Sentimentul...

Ion Urcan: Am fost şi am rămas o cultură mică

Gheorghe Schwartz: Unde ne aflăm

Mircea Moţ: Dimensiunile...

Dumitru Cerna: O făgăduială cultural-blagiană împlinită

Gellu Dorian: După o sută de ani...

Să ne cunoaştem scriitorii: Viorel Mureşan

Mircea Moţ: Semnificaţiile unui loc liber

Interviu realizat de Alice Valeria Micu: Conversaţii cu... Viorel Mureşan

Ospăţul filosofilor

Tomàs Abraham: Întoarcere fără plecare

Biblioteci în aer liber

W.H. Auden: Un poem şi trei versiuni româneşti

Cronica teatrală

Alice Valeria Micu: Festivalul Internaţional de Teatru Sibiu 2018 în ipostaze nipone