Anul XXXIII, 2022, nr. 5 (384)

anul XXXIII, 2022, nr. 5 (384)

IN MEMORIAM

Liana Cozea

Mircea Anghelescu

Minerva Chira

Emanoil Marcu


CAFÉ APOSTROF

Cărţi primite la redacţie

Erată

Revista revistelor

M.M., Călătorii în lumi de Dincolo

Un roman-anchetă

M.P., Audiţia


EDITORIAL

Marta Petreu, Aprilie spre mai


PUNCTE DE REPER

Ion Buzaşi, Iosif Pervain – 40 de ani de la moarte

Constantin Bostan, Creangă şi editorul Kirileanu


POEME

Moshe B. Itzhaki, Business Lounge sau Kafka la Aeroportul Otopeni (traducere de Paul Farkas)

Ion Pop


CRONICĂ LITERARĂ

Iulian Boldea, Deschiderea către cer

Ştefan Bolea, Kreisleriana

Ştefan Bolea, Suprarealul


CRONICĂ TEATRALĂ

Roxana Croitoru, Oedip regizat de Andrei Şerban

Eugenia Sarvari, Lumina lui Oedip


PROZĂ

Oana Boşca-Mălin, Italia în doi pe o mârţoagă


JURNAL DE CĂRŢI

Ion Bogdan Lefter, Cu „Bill“ Stanciu la Londra


IEŞIT DIN TIPAR

Mirela Nagâţ, Nichita. Decantări


CU OCHIUL LIBER

Dan Gulea, Selectaţi fotografia

Cristian Vasile, În căutarea inginerului Gheorghe Ursu

Alice Valeria Micu, Hermeneutica locuirii

Mircea Moţ, O antologie Ştefan Baciu

Ana-Maria Negrilă, Cei ce-aduc fericire


DOSAR: Centenar Doinaş

Ştefan Aug. Doinaş către Radu Stanca (cuvânt înainte şi note de Ion Vartic; transcriere şi colaţionare de Ştefan Bolea şi Marta Petreu)


ESEU

Rudolf Gräf, Dirijabile


COMENTARII CRITICE

Mihaela Mudure, Curajul competenţei

Constantin Cubleşan, „Să arzi înseamnă să te stingi“


BIBLIOTECI ÎN AER LIBER

Király László (traducere de Kocsis Francisko)