UN ROMAN-ANCHETĂ:

Mihai Măniuţiu,

A şaptea viaţă a lui Alexandru Royce,

Bucureşti, Editura Humanitas, 2022.

 

Cu structură mozaicală, în care, din multe mărturii subiective, Mihai Măniuţiu reconstituie detectivistic adevărul despre omorîrea unui copil-adolescent, Royce. Locul faptei, lîngă Cluj.