Minerva Chira

Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor din România anunţă cu tristeţe încetarea din viaţă a poetei Minerva Chira (19 februarie 1953 Negreni/Cluj – 13 aprilie 2022 Negreni/Cluj). A absolvit Colegiul Pedagogic „Gheorghe Lazăr“ Cluj-Napoca (1973). Debut absolut în Steaua, 1986. Debut editorial în volumul colectiv Cărări spre oameni (1985). Volume: Manual de târâre, versuri, 1992; Ţara nimănui, versuri, 1993; Fosforescenţa putregaiului, versuri, 1995; Poemele absenţei, 1996; Die Reise auf dem Todesstreifen, Berlin, 1997; Leandrii Greciei, 1999; Cântecul lumânării, versuri, 2000; Rama Da Nu, versuri, 2001; Jar şi lebădă, 2004; Preaplinul amforei, 2006; Armura florii de cîmp, 2008; Nimeni, altul, tu, poezie, 2011; Opera poetică, 2 vol. 2018; Dimineaţă cu soare apune, 2016; Polenul rugurilor, 2020.
A colaborat la periodicele: Steaua, Luceafărul, Convorbiri Literare, Ramuri, Transilvania, Contemporanul, Dacia Literară, Familia, Târgoviştea Literară, Aurora, Unu, Minerva, Tribuna, Făclia, Excelsior, Glasul, S.L.A.S.T., Calende, Origini (SUA), Moment Poetic (Chişinău), Poesis, Art Panorama, Vatra, Timpul, Cronica, Observator – Munchen, Viaţa Românească, Letteratura – tradizione (Italia), Poezia, Provincia Corvina, Tomis, Apostrof, International Notebook Of Poetry, România literară, Euphorion, Caietele Columna, Poem Caffe, Semne, Conta, Ardealul Literar.