Anul XXXII, 2021, nr. 6 (373)

anul XXXII, 2021, nr. 6 (373)

BIBLIOTECI ÎN AER LIBER

Georg Trakl (traducere de George State)

Chantal Deltenre (traducere şi prezentare de Doina Ioanid)

Bel Granya (traducere şi prezentare de Jana Balacciu Matei)


DOSAR: LIVIU CIULEI

Anca Haţiegan: Ciulei şi spectrul Tatălui


CU OCHIUL LIBER

Cristian Vasile: Istorie şi rasism

Constantin Cubleşan: Un alt Emil Brumaru

Oliviu Crâznic: Poveşti, povestiri – amintiri?…

Mircea Moţ: Consistenţa jocului

Dan Gulea: RE: fresh

Daniel Mariş: Transparenţa calvarului

Alice Valeria Micu: Recapitulări


ESEU

Ciprian Vălcan: Kafka şi problema adevărului