Cărţi şi reviste primite la redacţie

Traian Ştef, Sacoul demodat, Iaşi: Junimea, 2021.

Constantin Cubleşan, Poezia de azi pe mâine, Floreşti-Cluj: Limes, 2021.

Antologia poeziei erotice româneşti, Coordonată de Nicolae şi Raisa Leahu, Iaşi: Junimea, 2020.

Nichita Danilov, De la Caragiale la Urmuz, Bucureşti: Tracus Arte, 2021.

Cassian Maria Spiridon, Un scriitor livresc, Mihail Sadoveanu, Bucureşti: Editura Academiei Române, 2020.

Vasile Spiridon, Hexagonale, Bucureşti: Eikon, 2020.

Nicolae Coande, Mansarda Europa, Piteşti: Paralela 45, 2019.

Marius Ghica, Cosmopolis, Craiova: Aius, 2020.

O sută de ani după tratatul minorităţilor (1919) Aspecte din istoria şi civilizaţia evreilor din România, coordonator: Carol Iancu, cu participarea lui Alin Popa, Bucureşti: Editura Academiei Române, 2021.

Georgios Gemistos Plethon, În ce privinţe se deosebeşte Aristotel de Platon, ediţie bilingvă, traducere, comentarii şi studiu de Alexander Baumgarten, Iaşi: Polirom, 2021.

Mugur Ioniţă, Ultimul meteorolog, roman, Iaşi: Editura Lebăda Neagră, 2021.

Paul Chetreanu-Don, Aşa simţit-a Zarathustra, Cluj: Şcoala Ardeleană, 2021.

Constanin Cubleşan, Bartolomeu Valeriu Anania: cărturarul (1921-2021), Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă, 2021.

Ionuţ Ţene, Solitudini, Cluj-Napoca: Ecou Transilvan, 2021.

Florea Firan, Amprente şi voci, Vol. 2, Craiova: Scrisul românesc, 2021.

Ana Herţa, De nerostit, Floreşti-Cluj: Limes, 2021.

Ana Herţa, Copilăria mea, Floreşti-Cluj: Limes, 2021.

Bogdan Brătescu, 21 de zile, Bucureşti: Eikon, 2020.

Grigore Chiper, Voci în pustiu, Iaşi: Junimea, 2021.

Alexandru Ovidiu Vintilă, Insectele imperiului [câte ceva despre orbirea şamanilor], Bistriţa: Charmides, 2021.

George Vulturescu, Printre vânătorii de orbi, Iaşi: Junimea, 2021.

Dumitru Cerna, Victor Felea. Muţenia mea priciară, Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă, 2021.

Daniel Săuca, Leprozar. Gânduri de zi şi de moarte, Cluj-Napoca: Şcoala Ardeleană, 2020.

Rodica Braga, Sabie de lumină, Bucureşti: Ideea Europeană, 2020.

Mihai Kantzer, Indicele fericirii globale, Bucureşti: Tracus Arte, 2021.

 

Reviste

Poezia, anul XXVI, nr. 1 (95)/ primăvara 2021

Discobolul, Serie nouă, anul XXIV, nr. 277-278-279, ianuarie-februarie-martie 2021

Scriptor, anul VII, nr. 3-4 (75-76), martie-aprilie 2021