Anul XXXV, 2024, nr. 4 (407)

anul XXXV, 2024, nr. 4 (407)

IN MEMORIAM NICOLAE MANOLESCU

Comunicat U.S.R.

România literară

Nicolae Manolescu, Îngerul cu o carte în mână

Marian Papahagi, „O anume necesitate a spiritului“

Ioan-Aurel Pop, Nicolae Manolescu şi grila lui de valori

Emil Hurezeanu, Ladima la moarte

Vladimir Tismăneanu, Clarvăzătorul Nicolae Manolescu

Dan Gulea, Testamentul lui Manolescu

Ion Bogdan Lefter, Gînduri şi note post-„lunediste“

Vasile Igna, „un sens, sensul lui“

Adrian Popescu, Un raţional cu sentimente

Nicolae Oprea, Fragmente din viaţă şi literatură cu Nicolae Manolescu


POEZIE

Simona Popescu

Eugenia Mureşan, Vieţi


ORE FRANCEZE

François Cheng (Prezentare şi traducere de Ion Pop)


DOSAR

LUCIAN BLAGA

Marta Petreu, Metafora ca substanţă a culturii


CRONICĂ LITERARĂ

Ştefan Melancu, O diagnoză a criticii actuale

Iulian Boldea, Cronica unei opţiuni imposibile

Radu Constantinescu, Anatomia singurătăţii


CU OCHIUL LIBER

Constantin Cubleşan, „Rămân cu spaima unei distrugeri a lumii“

Alice Valeria Micu, Nimic din bolta cerească


CAFÉ APOSTROF

Vestiar


BIBLIOTECI ÎN AER LIBER

Kovács András Ferenc (Prezentare şi traducere de Kocsis Francisko)

Valzhyna Mort (Prezentare şi traducere de George State)