Anul XXXII, 2021, nr. 3 (370)

anul XXXII, 2021, nr. 3 (370)

PRIMIM DIN PARTEA UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA

Varujan Vosganian: Mic îndrumar privind fiinţarea USR


EDITORIAL

Marta Petreu: După un an de pandemie


PUNCTE DE REPER

Gabriela Pană Dindelegan: Cercetătorii străini despre limba română


SUB LUPA MEMORIEI

Vladimir Tismăneanu: Naţionalismul, ultimul refugiu al comunismului


JURNAL DE CĂRŢI

Ion Bogdan Lefter: Cele 10 poezii franţuzeşti ale clasicistului


POEME

Ioan Moldovan


CRONICA LITERARĂ

Iulian Boldea: Istorii şi infamii

Ştefan Bolea: Paradisul (ne)regăsit


 

CU OCHIUL LIBER

Cristian Vasile: România la Centenar: perspectiva lui Oliver Jens Schmitt

Ion Pop: Nicolae Steinhardt într-o nouă lectură

Ştefan Bolea: Hasdeu XVI

Constantin Cubleşan: Întâmplările poetice ale banalului

Alice Valeria Micu: Eroi mari cu străzi mici. Cazul Doina Cornea

Paul Farkas: Cronica marţipanului


PROZĂ

Liviu Ornea: La voie humaine