Anul XXXI, 2020, nr. 12 (367)

anul XXXI, 2020, nr. 12 (367)

 

CU OCHIUL LIBER

Oliviu Crâznic: Glosolalia ca artă poetică

Dan Gulea: Radu Cosaşu (tablă de materii)

Constantin Cubleşan: Decantarea vitalismului tragic

Cristian Vasile: F. Brunea-Fox sau „regele reportajului“

Alexander Baumgarten: Vizuina (epocii) de aur

Alice Valeria Micu: Gazetărie şi poezie

Paul Farkas: Mereu va fi cumva sau lizierele sufletului


SUB LUPA MEMORIEI

Vladimir Tismăneanu: Drumul către templu…


IN MEMORIAM

Radu Mârza: Keith Hitchins (1931-2020)


DOSAR: UNIVERSITATEA DIN CLUJ

Maria Ghitta: Pregătiri pentru anul universitar 1923/24 şi „naţionalizarea“ Clujului


PUNCTE DE REPER

Ion Vartic: Lovitura de stat de la Cercul Literar şi urmările sale


 

BIBLIOTECI ÎN AER LIBER

Clara Janés Nadal şi România (prezentare şi traducere de Ioana Zlotescu)

Michel Layaz: Louis Soutter, probabil (traducere de Florica Courriol)