Anul XXXII, 2021, nr. 1 (368)

anul XXXII, 2021, nr. 1 (368)

CAFÉ APOSTROF

Debutul italian al lui Ion Vartic

În curs de apariţie Giovanni Rotiroti

Cărţi sosite la redacţie: I. Negoiţescu, Emil Hurezeanu

Când pregătim…

Revista revistelor


EDITORIAL

Marta Petreu: Ce s-a mai întîmplat de-o vreme


PUNCTE DE REPER

Anca Măniuţiu: Limba română, o limbă deşertică?

Marian Victor Buciu: Inima cărţii


POEME

Leo Butnaru

Rodica Braga

Mina Decu


CRONICA LITERARĂ

Iulian Boldea: Esenţa prieteniei

Ştefan Bolea: MMXX – Homo covidus


JURNAL DE CĂRŢI

Ion Bogdan Lefter: Proiectul istoriei postmoderne a literaturii române


SUB LUPA MEMORIEI

Vladimir Tismăneanu: O regândire a stalinismului naţional


ESEU

Ion Vlad: Anii copilăriei. Anii cunoaşterii

CU OCHIUL LIBER

Ion Buzaşi: Din arhiva epistolară a lui Liviu Rusu

Cristian Vasile: Aurel Vlad – o biografie politică

Oliviu Crâznic: Cartea lui Iona: Generaţiile următoare

Dan Gulea: Critică şi autocritică

Constantin Cubleşan: O mitologie a satului

Mircea Moţ: Un castel în Spania


CONCURSUL LITERAR „OMUL ASIMPTOMATIC“

Ion Mureşan

Lucia Eniu: Uliţa Mitului Sisif


DOSAR: AVANGARDA ROMÂNEASCĂ

Giovanni Rotiroti: Urmuz „onirist“ avant la lettre?


PROZĂ

Gellu Dorian: Bruno


ANIVERSĂRI: 500

Scrisoarea lui Neacşu – 1521 (prezentare N. Cartojan)


BIBLIOTECI ÎN AER LIBER

A. Valladares Perez (traducere şi prezentare de Alice Valeria Micu)

Rémi Brague (traducere şi prezentare de Laurenţiu Malomfălean)


CRONICĂ DE FILM

Alexandru Jurcan: Solanas şi aburii albaştri