Anul XXXII, 2021, nr. 8 (375)

anul XXXII, 2021, nr. 8 (375)

CAFÉ APOSTROF

Răspuns România literară

Pandemia acum

Cărţi primite la redacţie

Revista revistelor


EDITORIAL

Marta Petreu: Mîna care ne face semne


 

PUNCTE DE REPER

Ion Buzaşi: Teodor Murăşanu

Mircea Tomuş: Arta strategiilor narative


CU OCHIUL LIBER

Eugenia Sarvari: Despre Vlad Mugur

Cristian Vasile: Artele monumentale decorative

Dan Gulea: Proza lungă a criticii

Mihaela Mudure: Fanariotizând

Oliviu Crâznic: Trei veacuri în Insula Erudiţiei

Constantin Cubleşan: Conştiinţa patetică a vremii

Mircea Moţ: Dincolo de ceaţă


JURNAL DE CĂRŢI

Ion Bogdan Lefter: Anglistice şi americanistice


REPORTAJ

Ştefan Bolea: „Descriptio Moldaviae“


CRONICA LITERARĂ

Iulian Boldea: Litanii bufone


IEŞIT DIN TIPAR

Mirela Nagâţ: În gama minoră


PROZĂ

Icu Crăciun: Salvatorii şi Hera