RĂSPUNS ROMÂNIA LITERARĂ

În nr. 29 a.c. al revistei România literară, dl Nicolae Manolescu, directorul revistei şi preşedintele Uniunii Scriitorilor din România, deplînge în editorialul său, intitulat Limba română, în dificultate, că limba noastră e rău vorbită: „Am sugerat într-un editorial recent cîteva soluţii. Am mai facut-o şi altădată. Se pare că degeaba. Eu am spus, eu am auzit“. (Presupun că dl Nicolae Manolescu se referă la editorialul său Să învăţăm limba şi literatura română, din România literară, nr. 22, 21 mai a.c..) Şi continuă: „N-am citit în nicio publicaţie culturală vreo reacţie sau vreo propunere de dezbatere“.

Chiar aşa?

Noi, la fel de îngrijoraţi de degradarea cotidiană a limbii române ca dl preşedinte al USR, precizăm că în revista Apostrof au fost publicate, vreme de 5 numere, călare pe doi ani (ca să parafrazez titlul lui Sextil Puşcariu, lingvist şi întemeietor al Muzeului Limbii Române), următoarele 5 articole pe acest subiect:

1. Marta Petreu, Limba noastră cea de toate zilele, nr. 12 din 2020, rubrica Editorial, p. 3;

2. Anca Măniuţiu, Limba română, o limbă deşertică?, nr. 1 din 2021, rubrica Puncte de reper, pp. 4-5;

3. Ioan-Aurel Pop, Simţul limbii române, nr. 2 din 2021, rubrica Puncte de reper, pp. 4-5;

4. Gabriela Pană Dindelegan, Cercetătorii străini despre limba română, nr. 3 din 2021, rubrica Puncte de reper, pp. 4-5; dna Gabriela Pană Dindelegan este Profesor emerit la Universitatea din Bucureşti, Cercetător I la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti“, membru corespondent al Academiei Române;

5. Prof. Dr. Teofil Lung: Limba română – încotro?, nr. 4 din 2021, rubrica Puncte de reper, pp. 8-9; profesorul Teofil Lung este medic chirurg, specialitatea maxilo-facială, şef al Clinicii de profil din Cluj-Napoca în perioada 2003-2013.

Ar fi existat, aşadar, chiar în revista noastră, cîte ceva de citit în această privinţă.

Marta Petreu