REVISTA REVISTELOR

Interesant şi divers sumarul numărului pe iunie al revistei Expres cultural. În cheie ironică, cu mirări maliţioase, Liviu Ioan Stoiciu îşi exprimă regretul în Despre pactul cu diavolul că nu au apărut, încă, marile cărţi ale pandemiei, căci „subiectul literar are de toate“, iar prozatorii de succes de limba română erau aşteptaţi să iasă pe piaţă cu o capodoperă. Constantin Coroiu călătoreşte Acasă la Hemingway şi zăboveşte în biblioteca sa cu peste zece mii de volume, ediţii rare, multe cu autografe ale unor celebrităţi literare. Ioan Holban îşi continuă incursiunea în poezia lui Mircea Ivănescu, „un joc plin de miez, de intrigi, de aventuri nemaivăzute, spectacolul timpului, locului, luminii, conştiinţei, fiinţei…“ Captivant – eseul lui Ioan Adam Cazul MRP. Aparent o cronică la volumul Anei Dobre, Miron Radu Paraschivescu, apărut în 2020 la Editura Academiei Române, textul criticului bucureştean este, de fapt, o incursiune în meandrele tumultuoasei vieţi a autorului Cînticelor ţigăneşti. Subtil cunoscător al operei acestuia, Ioan Adam compune cu acidă vervă polemică un excelent portret în acqua-forte al epocii şi al personajelor literare şi politice care au animat-o. Adrian Dinu Rachieru îşi continuă incursiunea analitică cu cel de al doilea episod Ion D. Sîrbu, un Robinson în Isarlîk. Eseul trece în revistă opiniile critice ale numeroşilor comentatori care s-au apropiat de „biografia fracturată“ a “fostului ilegalist şi cerchist“, focalizând asupra dipticului “Adio, Europa!” şi subliniindu-i limpedele mesaj antitotalitar.

În final, o observaţie de transcriere filologică. Editorii eminescieni au stabilit că primul vers din sonetul Trecut-au anii este Trecut-au ani ca nouri lungi pe şesuri. Este adevărat că varianta reprodusă pe prima pagină a Expresului ieşean figurează în ediţia Maiorescu din 1889, doar că în ediţiile următoare însuşi criticul face corecturile necesare – ani şi nouri, preluate de Petru Creţia în Nota care însoţeşte ediţia facsimilată a ediţiei princeps, apărută în 1989, la centenarul morţii poetului. (R.C.)