Anul XXXI, 2020, nr. 8 (363)

anul XXXI, 2020, nr. 8 (363)

 

CAFÉ APOSTROF

Mircea Dumitrescu stă…

În Scriptor

Ruxandra Cesereanu pregăteşte….

Hans Bergel – 95

Revista revistelor


DRP – 85

Marta Petreu: D.R.P.

Constantin Cubleşan: D.R.P. – dramaturg

Ion Cocora: Din afara vârstelor


POEME

Ion Urcan

Nicolae Panaite

Ionuţ Ţene

Flavia Adam

Carmen Firan: Într-o aripă


CRONICA LITERARĂ

Iulian Boldea: Critică şi empatie

Ştefan Bolea: Eliade la relectură

Ştefan Bolea: Cânturile pandemiei


JURNAL DE CĂRŢI

Ion Bogdan Lefter: Poezia lui Ion Pop: literatură, apoi dramă şi-apoi alt fel de literatură…


CONVERSAŢII CU…

Miriam Cuibus (interviu realizat de Eugenia Sarvari)

CU OCHIUL LIBER

Ion Pop: La „meridianul“ Celan

Radu Constantinescu: Valeriu Anania. Dramaturgul

Oliviu Crâznic: O tragedie (româno-)americană

Gabriela Feceoru: Ea – un îndreptar feminist pentru o societate patriarhală

Cristian Vasile: Firele Arianei Macarie

Alexandra Medaru: Rău şi frumuseţe în psalmi danteşti

Petrişor Militaru: Pentru o filosofie a umbrei

Monica Grosu: Despre întoarcerea în timpul fără durată

Mircea Moţ: Redivivus

Adrian Ţion: Poezia de bibliotecă versus poezia de voiaj


SUB LUPA MEMORIEI

Vladimir Tismăneanu: Patrii imaginare


DOSAR: RADU STANCA

Ion Vartic: Regele unei ţări ploioase


PROZĂ

Florin Stan: Arjentina


AFORISME

Ionuţ M. Popa: Avorbisme


ESEU

Nicola Bârna: „Textualismul“ românesc. O schiţă retrospectivă. (II)