REVISTA REVISTELOR

• În nr. 21 al revistei Tomisul cultural, Andrei Marga oferă în Construcţia filosofică o continuare a retrospectivei operei sale. „Un filosof ce aspiră astăzi să capteze «spiritul timpului» face, în mod inevitabil, nu doar «explorări conceptuale» pentru a profila propria concepţie. El face şi numeroase «cercetări materiale». De aceea, am distins devreme între «filosofia implicită» – ce «indusă» în analize şi programe de acţiuni – şi «filosofia explicită» – cea adusă la formulări categoriale. Am căutat să le acopăr pe ambele“. Este un număr bogat în poezie: printre autori Nicolae Prelipceanu, Vasile Dan, Cassian Maria Spiridon, Ioan Es. Pop, Eugen Uricaru, Florea Burtan, Ada Sofineti. Citim şi un fragment coşmaresc din romanul lui Corin Braga, Ventrilocul: „Când se lăsă noaptea, Fulviu se dezbrăcă, intră în pat, adormi şi începu să viseze. Se făcea că tocmai venise din Clusium, coborâse din tren în Halta de la Herina şi bătuse drumul pe jos până la sanatoriu. În curtea interioară, pe o bancă din dreapta aleii de intrare, şedea un bărbat înalt şi slab, cu barba deasă şi sprâncene negre unite deasupra nasului. Îl recunoscu pe Vroclav Vladinski, se abătu să-l salute, dar ajuns lângă bancă constată că medicul era imobil…“ (T.D.)

• Citim în consistentul număr 1(73) /2020 al revistei Mişcarea literară o serie de articole dedicate vieţii şi activităţii literare şi publicistice a lui Alexandru Macedonski. Olimpiu Nuşfelean se opreşte asupra Închisorii de crini, cartea Ilenei Urcan, iar Andrei Moldovan îi dedică o cronică atentă volumului de poezie Armurier de curcubeie, a lui Valeriu Stancu, iar Virgil Raţiu ne invită în Montagne rus, care va să zică, volumul cu subtitlul Pamfletarium, semnat Cornel Udrea. (A.V.M.)