Anul XXX, 2019, nr. 8 (351)

anul XXX, 2019, nr.  8 (351)

CAFÉ APOSTROF

Fototeca Apostrof

In memoriam: Ioan Muşlea, Alexandru Miran, Gheorghe Iova


EDITORIAL

Marta Petreu: Ca o fugă de Bach


ARHIVA ,A‘

Mircea Popa: Camil Petrescu şi literatura războiului

Camil Petrescu: Colonelul Băltăreţu


CRONICĂ LITERARĂ

Iulian Boldea: Recursul la iertare


POEME

Carmen Firan

Simona Popescu: Îmi amintesc…

George Vulturescu

Adriana-Zâna Ioniţă


ESEU

Ştefan Bolea: Nietzsche – o interpretare psihologică

Radu Ţuculescu: Poetul, ca o pasăre…


PROZĂ

Oliviu Crâznic: Natură moartă

Catalin Pavel: Metroul. O aporie

Radu Găvan: Turnul

Olimpiu Nuşfelean: Fericit pe o insulă pustie

Kocsis Francisko: Schiţe

Ovidiu Komlod: Sâmburele de vid

Radu Mârza: Bicicleta

CU OCHIUL LIBER

Cristian Vasile: Povestea martiriului celor şapte episcopi greco-catolici

Alice Valeria Micu: Aproape lămpi

Ana-Maria Negrilă: Timpul – acest tiran


DOSAR: DUMITRU ŢEPENEAG–LIVIUS CIOCÂRLIE

Corespondenţă (scrisori transcrise şi colaţionate de Ştefan Bolea şi Marta Petreu)


OSPĂŢUL FILOSOFILOR

Alexander Baumgarten: Gerard din Cenad:munca intelectuală şi corpusul dionisian


 

BIBLIOTECI ÎN AER LIBER

Isabel-Clara Simó (prezentare de Xavier Montoliu Pauli, traducere de Jana Balacciu Matei)