Anul XXXII, 2021, nr. 4 (371)

anul XXXII, 2021, nr. 4 (371)

CAFÉ APOSTROF

Ion Vartic: Perle şi curiozităţi morale

In memoriam Aurora Cornu (A)

Pandemia acum; De-ale României… (M.P.)

Cărţi primite la redacţie (E.F.)

Revista revistelor (E.F.)


EDITORIAL

Marta Petreu: Cioran de luna naşterii (Miniantologie critică)


PUNCTE DE REPER

Ştefan Bolea: Cioran azi

Ion Vartic: Cioran, protagonist de benzi desenate

Prof. Dr. Teofil Lung: Limba română – încotro?


POEME

Ioana Ieronim

Marian Drăghici


CU OCHIUL LIBER

Călin Vlasie: Despre egolatrie şi ecolatrie

Ion Pop: Urmuz palimpsest

Mircea Moţ: Peste zona interzisă

Alice Valeria Micu: Hans Bergel văzut de prieteni

Cristian Vasile: Iuliu Hossu: viaţa şi martiriul

Oliviu Crâznic: Umbra lui Tadzio la Veneţia

Dan Gulea: Deliciile Dimov

Constantin Cubleşan: Suburbiile existenţiale


JURNAL DE CĂRŢI

Ion Bogdan Lefter: Pentru un „fişier“ Şerban Foarţă


CRONICA LITERARĂ

Iulian Boldea: Shakespeare – la o nouă lectură

DOSAR: ŞCOALA MONOGRAFICĂ D. GUSTI

Zoltán Rostás: Monografia gustiană


CONCURSUL LITERAR „OMUL ASIMPTOMATIC“

Nicoleta Jitaru: Joseph cel timid


ANCHETA „APOSTROF“. ŢINEŢI JURNAL?

ŢINEŢI JURNAL?

Ion Vlad

Vasile Igna

Ana Ionesei

Florina Ilis

Irina Georgescu

Alexandra Medaru

Mario Şerban


ANIVERSARE 80

Mircea Opriţă: Utopii şi distopii