Anul XXXI, 2020, Nr. 5 (360)

anul XXXI, 2020, nr.  5 (360)

SUB LUPA MEMORIEI

Vladimir Tismăneanu: Inamici publici. Soarta disidenţilor după ’89


CU OCHIUL LIBER

Constantin Cubleşan: Universul oniric ca nesupunere

Cristian Vasile: Pentru o istorie a Academiei

Radu Mârza: Despre Gheorghe I. Brătianu în 2019

Alice Valeria Micu: Dragostea. Deci moartea

Dan Gulea: 2 ½ secole de identitate

Oliviu Crâznic: Paza bună şi primejdia rea

Mircea Moţ: Bucureştiul şi dublul său


BIBLIOTECI ÎN AER LIBER

Adriana Teodorescu: Internet versus ordine socială

Ştefan Bolea: De la om la zeu

Georges van Riet: Dumnezeu în gândirea lui Hegel. Ateism sau creştinism? (traducere de Dumitru Ţepeneag)

Ciprian Vălcan: Liliana Herrera (1960-2019)