IN MEMORIAM MIHAI DIMITRIE STURDZA

A murit, la Paris, prinţul Mihai Dimitrie Sturdza (1934-25 aprilie 2020), strănepotul domnitorului Mihail Sturdza al Moldovei (1834-1849). În timpul socialismului real românesc după model sovietic, strănepotul de domn a fost închis ca deţinut politic. A absolvit Facultatea de Filologie din Bucureşti abia după ce a scăpat din închisoare. În 1963 a rămas la Paris, unde a urmat Institutului de Ştiinţe Politice. A lucrat în departamentul cultural al Ministerului Afacerilor Externe francez (1968-1985), a fost interpretul oficial pentru limba română al preşedinţilor Charles de Gaulle şi Valery Giscard d’Estaing. Între 1986 şi 1995 a lucrat la postul de radio „Europa liberă“ din München, secţia română. Pasiunea sa era istoria, mai ales aceea legată de familiile nobiliare din Europa de sud-est. În acest sens, a coordonat o lucrare amplă şi importantă, la care a fost, fireşte, şi colaborator, Familiile boiereşti din Moldova şi Ţara Românească: Enciclopedie istorică, genealogică şi biografică, ajunsă la şase volume. A publicat o fermecătoare carte despre Aristocraţi români în lumea lui Proust (Humanitas, 2016). A colaborat cu multe studii de profil la reviste de specialitate şi edituri din Franţa, Germania, România.

Prinţul Mihai Dimitrie Sturdza era o persoană foarte generoasă; cînd a văzut că scriu despre un subiect despre care deţinea informaţii mie necunoscute, m-a ajutat din proprie iniţiativă, trimiţîndu-mi, cu o gentileţe pentru care îi voi fi mereu recunoscătoare, materiale pentru studiu.

Să-i fie ţărîna uşoară.

 

Marta Petreu