Ancheta Apostrof. Libertatea de a scrie (III)

Dragi colegi,

Redacţia revistei Apostrof vă invită cu drag să răspundeţi la următoarele întrebări:

1. Într-un recent volum, Mario Varga Llosa afirmă: „Dacă un scriitor este liber când scrie, literatura sa îi va irita pe anumiţi cititori. Este ceva inevitabil dacă scriitorul îşi expune liber emoţiile, fanteziile, ţelurile.“. Vă asumaţi acest risc? Vă simţiţi întru-totul liber când vă aşezaţi la masa de scris?

2. Cum vă alegeţi subiectele? Aveţi un „seismograf“ interior care vă semnalează de la bun început „faliile periculoase“ ale viitoarei construcţii literare?

3. Dacă acceptaţi premiza libertăţii absolute de creaţie a scriitorului, avem datoria de a-l include aici şi pe criticul literar? În aceste condiţii, cum reacţionaţi atunci când vă simţiţi nedreptăţiţi de o apreciere critică?

Ion Pop

Radu Ţuculescu

Rodica Marian

Adrian Lesenciuc

Iulian Boldea

Alexandra Medaru

Radu Mârza

Dumitru Cerna