Anul XXX, 2019, Nr. 2 (345)

anul XXX, 2019, nr.  2 (345)

CAFÉ APOSTROF

In memoriam Ion Brad

In memoriam Ştefan Bitan

Corporația lui Flavius Lucăcel


ÎNTÎMPLĂRI CU APOSTROF II

Marta Petreu: În amintirea lui Bartolomeu


PUNCTE DE REPER

Mircea Popa: Paul Cornea și colegii lui clujeni


CRONICĂ DE FILM

Radu Mârza: Bohemian Rhapsody


POEME

Magda Cârneci

Elena Ștefoi

Vasile Igna: Masca lui Newton

Kocsis Francisko


CRONICĂ LITERARĂ

Iulian Boldea: Memoria ca adevăr al ființei

Nicoleta Cliveț: Cornel Regman în monografie


 

CU OCHIUL LIBER

Ștefan Bolea: Infernul bolii mentale

Constantin Cubleșan: Poeme transilvane

Mircea Moț: Cărți și cărți

Cristian Vasile: Istoria în arta epocii Gheorghiu-Dej

Radu Constantinescu: Mircea Braga – 80

Alice Valeria Micu: Micile bucurii ale vieții

Oliviu Crâznic: Medicina de la Hegira la sistemul românesc actual

Dan Gulea: De-a lungul Europei, de-a latul Americii

Ana-Maria Negrilă: Hanul răscruscii dintre lumi

Ioana Pavel: Transparența (i)mediată a (i)realității

DOSAR: MIKLÓS BÁNFFY

Miklós Bánffy: High life-ul clujean (În românește de Marius Tabacu)


ESEU

 

Ștefan Borbély: La Encamisada


REVISTA REVISTELOR

***


ARHIVA ‘A’

Vetuța Pop: Nichita Stănescu, două poezii din tinerețe…


REPORTAJ

Ciprian Vălcan: Buenos Aires