ŢINEŢI JURNAL?

Una din cele mai comentate cărţi ale anului 2020 a fost Jurnalul lui Mircea Zaciu apărut la editura Limes. Numeroasele cronici care i-au fost consacrate ne sugerează perenitatea unui gen, care, de la Titu Maiorescu încoace, a făcut şcoală în literatura română.

Apostrof vă invită cu drag să răspundeţi la următoarele întrebări:

1. Ţineţi jurnal? De ce?

2. Aveţi încredere în autenticitatea/sinceritatea unui jurnal – al altuia, fireşte?

3. Ajută cumva jurnalul la lămurirea proceselor inconştiente? Poate fi oare socotit, din acest motiv, o încercare de autopsihoterapie?

4. Privind lucrurile din punctul de vedere al unui istoric literar, care dintre jurnalele existente în literatura română vi se pare cel mai interesant?

 

Redacţia revistei Apostrof.

 

Radu Mârza

Oliviu Crâznic

Alice Valeria Micu

Ion Buzaşi

Ilie Rad

Paul Chetreanu-Don