anul XXIX, 2018, nr. 8 (339)

anul XXIX, 2018, nr. 8 (339)


CAFÉ APOSTROF

*** Premiile Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România

Revista revistelor

 


EDITORIAL

Marta Petreu: Promisiunile generaţiei Unirii


CU OCHIUL LIBER

Constantin Cubleşan: Seninătatea elegiacului (Gabriel Chifu, elegia timpului. un an de poezie (9 decembrie 2016-8 decembrie 2017), Cluj Napoca: Şcoala Ardeleană, 2018)

Ştefan Bolea: Structura înainte de toate (Adriana Stan, Bastionul lingvistic. O istorie comparată a structuralismului, Bucureşti: Editura Muzeului Literaturii Române, 2017)

Cristian Vasile: Moştenirea lui Stalin: Regiunea Autonomă Maghiară (Stefano Bottoni, Stalin’s Legacy in Romania. The Hungarian Autonomous Region, 1952-1960 (New York, London: Lexington Books, Lanham, Boulder, 2018)

Iulian Boldea: Memoria salvatoare

Dan Gulea: Biografeme (Cosmin Ciotloş, Elementar, dragul meu Rache. Detalii mateine sub lupă, Bucureşti: Humanitas, 2017)

Mircea Moţ: Viaţă şi biografie (Doris Mironescu, Viaţa lui M. Blecher. Împotriva biografiei, ediţie revizuită, Bucureşti: Humanitas, 2018)

Alice Valeria Micu: Poetul George Coşbuc (1918) şi trezirea naţiunii române (Ovidiu Victor Coşbuc, Il poeta George Coşbuc (1918) e il risveglio della nazione romena – Poetul George Coşbuc (1918) şi trezirea naţiunii române)


PUNCTE DE REPER

Alexandru Seres: Lobby pentru Cioran


ESEU

Ştefan Borbély: Accidente de maşină


SUB LUPA MEMORIEI

Vladimir Tismăneanu: Veninul partidului

 


DOSAR: PROMISIUNILE GENERAŢIEI UNIRII (II)

Anchetă realizată de Marta Petreu: Promisiunile generaţiei Unirii

Mircea Popa: Literatura climatului interbelic

Ion Pop: Proiectul…

Lucian Vasiliu: Marea cea Mare şi Micii cei… mici

Liviu Maliţa: Răspunsul unui ardelean

Ruxandra Cesereanu: Într-un text intitulat…

Daniel Sur: Sincronizarea culturii române cu marea cultură europeană

Radu Mârza: Invitaţia venită…

Olimpiu Nuşfelean: Nebunia de a fi român (Cînd vorbim încă la nivel de potenţial)

Ştefan Bolea: „De la noi, potopul…”

Sorin-Mihai Grad: Nu cred că…

 


PROZĂ

Mark Voinescu: Arthur

 


POEME

Ana Ionesei: Rocadă; Întâlnirea; Undeva în Scoţia; Fluturi, păsări, plase


ARHIVA ,A‘

***: D. Ţepeneag, scrisori către M.V. Buciu