POEME DE GEORGE VULTURESCU

 

Cămaşa poeziei nu se ţese pe lumea aceasta

 

Asta se crede

există o cămaşă a poeziei

 

care poate fi ţesută cu suveică la război,

brodată în chilii la gherghef,

călcată, apretată şi atârnată pe umeraşele

din dulap precum cămaşa miresei

 

Asta se crede

cămaşa îl face pe poet transparent

ca să poată trece prin zidul de umbre al nopţii

unde se rostesc silabe secrete

care rup sigiliile dintre morţi şi vii

 

Luna – care brodează mantii de argint –

ranchiunoasă pe ţesătura ei

a întrebat mătasea broaştei de pe lacuri,

a întrebat păianjenii care-şi ţes pânzele pe iedera

trunchiurilor uscate –

nici nuferii care se ridică din adâncul nămolurilor

nu ştiu cine şi pe ce lume i se ţese cămaşă

 

Te-am strigat, mamă, dintre firele ei de

borangic, şi nu m-ai auzit…

„Nu e mâna de mamă cea care ţese cămaşa

poeziei…“

Mi-a fost frig în faşa ei şi nu ai venit, mamă,

să mă iei în braţe…

„Nu e mâna de mamă cea care ţese cămaşa

poeziei“

Luna ştie că mătasea ei nu se ţese pe această lume

 

Şi trupul lui Iisus coborât de pe cruce

a fost înfăşurat cu un giulgiu ţesut de mâna

mironosiţelor femei rămas însângerat

după ce s-a sculat din morţi

 

Nici când te ridici de lângă textul poemului

n-ai altă cămaşă decât frigul şi febra pielii tale –

Până şi dihaniile ghiftuite pe terciul creierului tău

îţi dau, de milă, solzii de pe oase –

ei ştiu că mătasea cămăşii poetului nu se ţese

pe lumea aceasta

 

Nu-ţi fie teamă de litere că s-au făcut scrum

când ai scris asta

nu sunt mâini de mironosiţe care să coase cămăşi

din cenuşa manuscriselor arse în biblioteci

 

Fără milă de tine ai scris

„Umbra mea stă în noroi ca un trist bagaj…“[1]

nu se ţes pe lumea aceasta cămăşi

de pus pe umerii celor jupuiţi de umbrele lor

 

Doar luna – măiastră în broderii de argint –

ştie că mătasea cămăşii poeziei nu se ţese

pe lumea aceasta

 

 

Codexul Negru

 

În Codexul Negru nu există nicio referinţă

la cer

pentru că bezna n-are cer

dar tot ce se întâmplă sub cer dispare în beznă

 

Literele Codexului Negru sunt dealuri şi

broaşte, pietre şi cochilii de melci –

nu există nimic în afară de litere

ele se alăptează una pe altă de parcă fiecare

ar fi un uger de bivoliţă

 

„Tu ai un Ochi Orb şi un Ochi Teafăr,

mi-au spus bătrânii din sat. Să te fereşti

de mândria vană că poţi citi Codexul Negru

şi să nu dezvălui ceea ce scrie în el…“

 

Primele lui rânduri mi-au şfichiuit ochii

cum zdreleşte grindina mâţişorii mugurilor –

„Vor fi orbi, tot mai mulţi orbi

şi nimeni nu va mai şti care drum duce spre Nord…“

 

Poate că nu desluşesc bine literele Codexului Negru

dar le adaug, pe margini, alte forme

le refac încrengăturile arabescurilor

precum ţăranii mei desecau holdele

săpând răzoare de la o groapă la altă

până la rău.

 

„Fereşte-te să scrii alte cărţi cu alte litere

decât ale Codexului Negru, mi-au mai zis

bătrânii. Ai putea fi un preot al lui

cu Ochiul tău Orb cu care vezi pietrele,

recifele, diamantele şi

pe Dumnezeul beznei deasupra lor

aşezând vreascuri, ierburi uscate şi tulpini putrede

pregătindu-le, parcă, pentru un mare foc…“

 

Am şi eu un moment de paznic obosit lângă Codex

când am întins mâna, tulburat, după un pahar –

marginea lui ciobită mi-a sângerat buzele

amestecând vinul cu sângele

atunci mi-am amintit un vers din Fernando Pessoa

vântul „vorbeşte despre vânt“

precum pământul din satul meu vorbea cu muşunoaiele cârtiţelor

iar focul pe care-l aprindeam pe dealuri

vorbea despre cenuşă ridicându-se la cer

 

bezna n-are cer

nu există nicio dimineaţă a beznei

doar Miezul Nopţii există în care

cucuvea cânta

„Mai poţi fi paznic al Codexului Negru

dacă auzi cum se izbesc literele lui una de alta

precum se izbesc şi se sfarmă de stânci corăbiile din Odiseea?

 

poţi fi poet după asta?

 

Nimeni să nu creadă că este poezie

ceea ce poţi să spui cu ajutorul beznei

[1]  Vers de G. Bacovia, din poezia Nocturnă.