a14

Anchetă realizata de Marta Petreu

Promisiunile generaţiei Unirii

În toamna anului 1918, doi tineri studenţi români, care aveau să devină mari filosofi – Blaga şi D.D. Roşca – intuind că sfîrşitul războiului va duce la formarea României Mari, şi-au făgăduit, ca proiect de viitor, să acţioneze pentru sincronizarea culturii româneşti cu marea cultură europeană şi pentru transformarea ei în cultură de valoare universală. Putem considera că ei vorbeau în numele sentimentului şi atitudinii generaţiei lor de vîrstă şi creaţie.

Astăzi, după o sută de ani de la proiectul sincronist şi universalist al celor doi filosofi, putem să facem bilanţul şi să evaluăm dimensiunea şi starea culturii noastre. Ce credeţi că s-a realizat din proiectul celor doi filosofi? Ce nu s-a realizat din această făgăduială măreaţă – şi de ce? Mai sîntem astăzi o cultură mică?

(Marta Petreu)