Comunicat

 

Conducerea Uniunii Scriitorilor din România face cunoscut că Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti s-a pronunţat în procesul intentat de către Dan Mircea Cipariu, fost membru al USR, prin care contesta, după 7 şi, respectiv, 3 ani, alegerea preşedintelui şi a celorlalţi membri ai Conducerii USR în cadrul Adunărilor Generale din 2009 şi, respectiv, 2013. Instanţa a respins cererea reclamantului ca inadmisibilă şi confirmă legalitatea alegerilor din 2009 şi, respectiv, din 2013: „Alegerea membrilor organelor de conducere din 17.10.2013 s-a realizat conform prevederilor Statutului usr în forma înregistrată la 17.04.2013, prin încheierea pronunţată în dosarul nr. 16099/299/2013. Instanţa, verificând înscrisurile, constată legalitatea numărării voturilor şi a proceselor verbale încheiate în acest sens la 23.11.2009, cât şi la 17.10.2013.“

Hotărârea judecătorească este definitivă. Instanţa l-a obligat pe reclamant să plătească cheltuieli de judecată.

Conducerea USR reaminteşte că a rămas definitivă şi sentinţa prin care li se respingea reclamanţilor dreptul de a se considera reprezentanţi legali ai organelor de conducere ale USR.

Preşedinte,

Nicolae Manolescu