REVISTA REVISTELOR

„Dacă vrem să educăm tineretul, studenţii, elevii, în spiritual valorilor naţionale şi al valorilor europene – va trebui mai întâi să le spunem care sunt acestea. Deci, înainte de educaţie, este în­văţatul! Nu poţi să educi fără să înveţi – asta se cheamă spălare a creierului şi ne-am lovit de ea în timpul comunismului, când eram educaţi fără să fim instruiţi.“ Afirmaţia tranşant-patetică aparţine Preşedintelui Uniunii Scriitorilor, Nicolae Manolescu şi este formulată în interviul pe care acesta îl acordă revistei Atitudini. Criticul pledează vehement pentru ca şcolii să i se redea rolul său esenţial, acela al formării intelectuale. „Cultura e baza, pentru numele lui Dumnezeu, maşinăriile, tehnologia sunt făcute de mintea omului, dacă nu e mintea omului, nici ele nu sunt.“ şi conchide pe un ton dezolat: „Am fost optimist toată viaţa, acum am început să cred că sunt optimist doar pe termen lung şi foarte lung, pe termen scurt şi mediu nu mai sunt optimist, nu mai pot să fiu, pentru că sunt sigur că nu mai e nimic de făcut.“

Întru-totul firesc, numărul pe iunie al revistei ploieşteane acordă un spaţiu generos aniversării/comemorării ilustrului său concetăţean. Sub genericul Caragiale 170/120, Dan Gulea publică o contribuţie consacrată unor autografe ale scriitorului, prilej pentru noi precizări privind cronologia operei sale, iar Magda Răduţă un interesant studiu Obiectivitatea mimată: I.L.Caragiale pamfletar. Autoarea observă cu pertinenţă că „Pamfletele sui-generis ale lui Caragiale mimează fericit obiectivitatea, însumând toate elementele recognoscibile ale genului: situare, clasificări, caracteristici, detalii infime ale scenelor.“ În context, Dan Gulea propune o schiţă pentru un dicţionar literar al Ploieştiului, evocând locuri care consună cu biografia lui Nenea Iancu: biserica Sf. Gheorghe, acolo unde dramaturgul şi-a făcut „instrucţiunea cu slovă popească“ sau Casa Hagi Ilie Lumânărarul, descrisă de Caragiale, lucru rar în opera sa!, cu uşoară nostalgie..

Un număr interesant, incitant la lectură. (R.C.)