In memoriam Simona Cioculescu

Uniunea Scriitorilor din România anunţă cu profundă tristeţe încetarea din viaţă a traducătoarei Simona Cioculescu (17 aprilie 1944, Dobreni, Giurgiu – 7 iulie 2022, Bucureşti).

Simona Cioculescu a absolvit Facultatea de Filologie a Universităţii Bucureşti în 1966. A fost cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu“ din Bucureşti (1966–1975) şi la Muzeul Literaturii Române (din anul 1975). A fost membră a Uniunii Scriitorilor din România din 1993. În câteva mandate, membră în Consiliul Uniunii Scriitorilor.

A publicat volumul Printre cărţi şi manuscrise, Editura Muzeul Literaturii Române, 2005. A îngrijit următoarele ediţii: Ion Minulescu, Cetiţi-le noaptea; Tudor Arghezi, Manual de morală practică; Mihai Eminescu, Opere (în colaborare), vol. XI–XVI; Lucian Blaga – Domniţa Gherghinescu-Vania, Domniţa nebănuitelor trepte; Din călătoriile lui Don Miguel (Corespondenţă Ion Barbu – Al. Rosetti); Mihai Eminescu – Veronica Micle, Când te-am văzut, Verena… (scrisori de dragoste); Vasile Voiculescu, Ultimele sonete închipuite ale lui Shakespeare; Şerban Cioculescu, Tudor Arghezi, Colecţia „Manuscriptum“. A realizat traduceri din Ladislav Fuks, V.P. Borovicka, Eugène Ionesco, Georges Simenon, Ghislain de Diesbach, Milan Kundera.

Premiul Uniunii Scriitorilor, 1996, pentru ediţia critică Lucian Blaga – Domniţa Gherghinescu Vania, Medalia jubiliară M. Eminescu, precum şi Premiul pentru Istorie Literară al Societăţii Scriitorilor Târgovişteni pentru volumul Medalioane franceze al lui Şerban Cioculescu.

Prin dispariţia Simonei Cioculescu, literatura noastră şi lumea literară românească suferă o dureroasă pierdere.