O SCRISOARE HABERMAS – ANDREI MARGA

Viaţa în dialog

 

Într-o lume străbătută de crize multiple – de la cele de resurse, trecând prin cele economice, sociale, instituţionale, la cele de viziune – importanţa abordărilor cuprinzătoare ale realităţii sporeşte. Filosofia elaborată exigent şi responsabil este chemată să se pronunţe. De altfel, întotdeauna, epocile de criză au chemat în rol filosofia. De la o vreme, nu poţi afla soluţii fără a privi realităţile în întregul lor, iar sinceritatea abordării contează.

Are această epocă la îndemână nu numai tezaurul istoriei filosofiei, care este mereu disponibil, dar şi filosofii lămuritoare? Întrebarea se pune acut din nevoi practice. Desigur că oamenii nu trăiesc din reflecţii filosofice. Dar nici nu ajung la dezlegări ale crizelor fără ele! Filosofia nu ţine loc de hrană şi de multe altele, dar, cum bine spune un pasaj biblic, nu numai cu cele materiale se hrăneşte omul. Urgenţele vieţii nu fac filosofia de prisos, ci o cer atunci când omul este dispus să-şi folosescă mintea. În fond, cum gândim aşa şi trăim.

Printre cei care oferă în lumea de astăzi filosofie de cel mai înalt nivel profesional, civic şi moral este la loc de frunte Jürgen Habermas (n. 1929). Am avut privilegiul de a-l cunoaşte, de a cerceta în institute pe care le-a condus, de a-i studia opera şi, la un moment dat, de a-l face cunoscut cititorilor din Romania, prin traduceri. De altfel, înainte de 1989, traducerile din Martin Heidegger, Karl Popper şi Jürgen Habermas au fost, dintre cele ale filosofilor contemporani, cele mai semnificative.

Într-o operă amplă, Jürgen Habermas a dat cea mai elaborată abordare filosofică a experienţelor actuale. Metodologia, teoria ştiinţei, teoria acţiunii, teoria comunicării, etica, filosofia istoriei, filosofia religiei, filosofia educaţiei, relaţia cu metafizica, istoria filosofiei, precum şi teoria modernităţii, teoria societăţii actuale, starea Europei, politica din zilele noastre sunt tot atâtea părţi ale sistematizării sale filosofice. Aceasta iese din dezbaterile de cabinet spre chestiunile vieţii trăite de oameni. Ea dezleagă întrebările în optica comunicării nedistorsionate.

Jürgen Habermas este socotit cel mai profilat filosof pe scena lumii actuale. El a fost premiat ca „învăţător al Germaniei (praeceptor Germaniae)“ postbelice. Nimeni nu l-a întrecut în analiza Europei. Creativitatea sa în varii domenii este rară, „pragmatica universală“ aducându-i un premiu prestigios în ştiinţele tari. După ce a fost între primii trei cei mai citiţi filosofi contemporani în universităţile americane, Jürgen Habermas este azi al şaptelea cel mai citat filosof din toate timpurile. Destul să spunem că este cel mai profilat filosof de la Heidegger şi Wittgenstein încoace. Dacă Hegel ne-a lăsat filosofia debutului modernităţii, Habermas o dă pe aceea a modernităţii târzii.

Sunt multe premiere legate de numele lui Jürgen Habermas. Destul să amintesc că el a fost iniţiatorul filosofiilor create prin dialog explicit, necurmat cu contemporanii, al filosofiilor cu piloni înfipţi pe ambele maluri ale Atlanticului, al noii constelaţii în relaţia religie, ştiinţe, filosofie, al controversei istoricilor, al unor noi direcţii în filosofie şi ştiinţe.

O premieră este aceea că, la împlinirea a 90 de ani, fenomen probabil unic în istoria culturii, Jürgen Habermas a dat o scriere monumentală ce reinterpretează cunoaşterea, şi credinţa, şi relaţia lor – Auch eine Geschichte der Philosophie (Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2019). Aceasta m-a şi obligat să scot o nouă ediţie, adusă la zi, a monografiei Filosofia lui Habermas (Editura Academiei Române, Bucureşti, 2022). Ea se află acum la dispoziţia cititorilor, fiind accesibilă fizic şi în format electronic.

Îmi face plăcere să-mi amintesc legături personale cu vârfuri ale filosofiei, sociologiei şi teologiei mondiale – Niklas Luhmann, Richard Rorty, Hillary Putnam, Nicholas Rescher, Manfred Frank, Manfred Riedel, Gianni Vattimo, Joseph Ratzinger, Hans Küng, Wohlfahrt Pannenberg şi alţii – şi să revăd mărturiile lor. Pe cei mai mulţi i-am avut şi oaspeţi la Cluj-Napoca.

Public mai jos traducerea scrisorii recente cu care domnul Jürgen Habermas m-a onorat. Este un document care are deja o semnificaţie transpersonală.

 

Andrei Marga

 

 

 

Starnberg, 27 mai 2022

 

Mult stimate, iubite coleg, domnule Marga,

 

Cu cartea Dvs. asupra filosofiei mele m-aţi surprins şi, în acelaşi timp, bucurat enorm. Cu ajutorul cunoştinţelor mele de latină am putut descifra într-o oarecare măsură cel puţin registrul temelor şi văd cât de intensiv v-aţi dedicat ideilor mele – aproape tuturor aspectelor teoriei mele, ca şi asupra opticii şi intervenţiilor mele politice.

O atât de extinsă şi cuprinzătoare etalare am cunoscut rar – pentru aceasta vă sunt, Dumneavoastră, extraordinar de recunoscător. Este pentru mine o mare satisfacţie să fiu acum prezent, în acest fel competent, cu scrierile mele, în sfera publică academică a României.

Sper că în ceea ce vă priveşte personal, Dvs. şi familia Dvs., lucrurile sunt în ordine în timpurile noastre neliniştite politic. La mine şi la soţia mea vârsta îşi spune, fireşte, cuvântul. Dar nu avem în realitate vreun motiv serios să ne plângem.

 

Cu cele mai bune salutări şi urări,

al Dvs.,

Jürgen Habermas