REVISTA REVISTELOR: VATRA

Literatura pentru copii – un gen minor? Cum se prezintă piaţa destinată acestei literaturi? Cum poate fi încurajată lectura în rândul tinerilor cititori? Iată câteva întrebări la care puteţi afla răspuns în numărul 7-8/2021 al revistei Vatra care publică un substanţial grupaj sub genericul Starea literaturii pentru copii, amplu dosar tematic „pe cât de ludic în aparenţă, pe atât de serios, în esenţă“. Ancheta propriu-zisă este prefaţată de un interviu cu Ioana Nicolaie, în ipostaza de autor pentru copii, care afirmă tranşant: „Numai cititul îl face pe un pui de om să crească cu adevărat. Altfel se sălbăticeşte şi se pierde în junglă“. Notabil este faptul că răspunsurile la anchetă, numeroase, diverse, la obiect, cu diagnostice precise la adresa fenomenului, sunt completate cu o microantologie de texte inedite sau recente, semnate chiar de respondenţii care fixaseră jaloanele teoretice ale subiectului pus în discuţie. Dezbaterea este finalizată cu o a treia secţiune Scurt dosar de receptare a literaturii pentru copii, reunind texte critice (eseuri, prefeţe la volume, cronici literare, recenzii) apărute în ultimii ani. Sumarul revistei mureşene este completat de o bogată secţiune la aniversara, dedicată profesorului, poetului, criticului şi istoricului literar Ion Pop, la împlinirea a opt decenii de viaţă. Semnează Al. Cistelecan, Alex Goldiş şi Iulian Boldea. Universitarului clujean i se datorează şi restituirea unor noi secvenţe din epistolarul cu Mircea Zaciu, ale cărui ultime scrisori, regăsite după editarea, în 2020, a masivului volum de mesaje reciproce, sunt publicate în acest număr al revistei. (R.C.)