CĂRŢI ŞI REVISTE PRIMITE LA REDACŢIE

Poezia, nr. 3(97)/ toamna 2021, Poezie şi flacără

Constantin Cubleşan, Eugen Ionescu în luminile avanscenei, Cluj: Şcoala Ardeleană, 2021.

Monarhia habsburgică (1848-1918), III, Problema naţională, ediţie coordonată de Rudolf Graf, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Polirom, 2021.

Fina Birulés, Antracte. Despre politică, feminism şi gîndire, prefaţă de Meri Torras i Francès, traducere din catalană de Adina Mocanu, Bucureşti: Fractalia, 2021.

Sorin Antohi în dialog cu Jean-Jacques Askenasy, Oameni şi patrii, Iaşi: Polirom, 2021.

Alexandra Bujor, Cazul K., cuvinte însoţitoare de Liviu Antonesei, Adrian Cioroianu, Ioan Răducea, Iaşi: Junimea, 2021.

Adrian Lesenciuc, Critica de direcţie, Vol. 1: Analiza vectorială, Iaşi: Junimea, 2021.

Florin Şindrilaru, Şaizecism. Optzecism. Portrete în diagonală, Sibiu: Agnos, 2021.

Ioan Hada, Altarul iubirilor, Baia Mare: Pandaprint, 2021.

Ion Pop, Ferestre. Antologie de autor (1966-2021), prefaţă de Al. Cistelecan, Cluj-Napoca: Şcoala Ardeleană, 2021.

Vasile V. Filip, Cultura imaterială tradiţională românească din Bistriţa-Năsăud. Poveştile şi povestitul în ţinutul Bistriţei şi Năsăudului, vol. III, Bistriţa: Charmides, 2021. O carte savantă despre stratul străvechi al fondului cultural autohton.