anul XXVII, 2016, nr. 6 (313)

anul XXVII, 2016, nr. 6 (313)

CU OCHIUL LIBER

George NeagoeDă-dămult… Mai dă-dămult (George Bălăiţă, Învoiala. Polirom, 2016)

Constantin CubleşanÎn sintaxa postmodernistă (Emilian Galaicu-Păun, Arme grăitoare. Chişinău: Cartier, Moldova, 2015)

Radu CiobanuTotul e bine (Jean d’Ormesson, Ciudată e lumea, până la urmă… Traducere din limba franceză de Tania Radu. Bucureşti: Baroque Books & Arts, 2015

Alexander BaumgartenCartea despre măr şi moarte (Pseudo-Aristotel, Cartea despre măr şi moarte. Traducere şi comentarii de Ioana Curuţ. Oradea: Ratio et Revelatio, 2016)

Emanuel ModocNatura ca paliativ (Andrei Doboş, Valea rea. Bucureşti: Cartea Românească, 2015)

Ştefan BoleaArhivarul în labirintul său (Petrişor Militaru, Saşa Pană, Opera poetică. Ed. îngrijită şi studiu introductiv de Petrişor Militaru. Craiova: Aius, 2015)

Alexandru Jurcan„Cineva face abuz cu noi“ (Flavius Lucăcel, Nu te pune cu îngerii. Limes, 2016)

Ion BuzaşiAl doilea jurnal al lui Mihai Beniuc (Mihai Beniuc – Însemnările unui om de rând: Pagini de jurnal şi memorii. Ediţie îngrijită de Ilie Rad. Cluj-Napoca: Editura Mega, 2016)

DOSAR

Mihai A. Barbu, Ion BarbuSticle pentru minte, inimă şi literatură

SUB LUPA MEMORIEI

Vladimir TismăneanuAsumarea trecutului şi credibilitatea democraţiei.

ANCHETA APOSTROF

Anchetă realizată de Irina PetraşDespre Traducerea literară (I)

Rodica Baconsky***

Alexander Baumgarten***

Horia Bădescu***

Florica Ciodaru-Courriol (Franţa): ***

Ana Coiug***

Liviu Cotrău***.

Andrei Fischof (Israel): ***

Rodica Frenţiu***

Horia Gârbea***

Irina Horea***

Rodica Lascu-Pop***

BIBLIOTECI ÎN AER LIBER

Prezentare şi traducere de Ştefan BoleaTrei piese ale nihilismului poetic englez