anul XXVII, 2016, nr. 4 (311)

anul XXVII, 2016, nr. 4 (311)

400 DE ANI DE LA MOARTEA LUI SHAKESPEARE

Gelu IonescuFiguranţii (5)

PUNCTE DE REPER

Mircea Braga„Fenomenul post“ şi o întrebare fără răspuns

UN SECOL DE LA PRIMUL RĂZBOI MONDIAL

Zorina RegmanElevul Valer Prodan pleacă la război

ESEU

Cristian Vasile: De la Puşkin la Putin

DOSAR HERTA MÜLLER

Marta PetreuScriind din rană ca dintr-o călimară

SUB LUPA MEMORIEI

Vladimir TismăneanuProlegomene la o hermeneutică a bolşevismului

POEME

Ştefan Boleafoame; tatăl nostru

CRONICA LITERARĂ

Irina Petraş: O păpădie, un vulcan şi o ghilotină albastră (Nicolae Coande, Nu m-au lăsat să conduc lumea. Bistriţa: Casa de Editură Max Blecher, 2015)