Eveniment editorial

Marta Petreu,

Filosofia lui Blaga,

Polirom, Iaşi, 2024.

„Sistemul filosofic blagian este un uriaş postulat, format din nenumărate postulate concrete, toate înlănţuite într-un foileton filosofic grandios şi în esenţă netestabil. Fundamentul ultim pe care se sprijină întreaga construcţie şi în care îi stau rădăcinile este Geneza biblică.“

(Marta Petreu)