ANCHETĂ APOSTROF: DE CE (MAI) SCRIEŢI? (I)

Dragi colegi,

Redacţia revistei Apostrof vă invită cu drag să răspundeţi la câteva întrebări:

1.V-aţi gândit vreodată să renunţaţi la scris? Ce ar putea declanşa o asemenea decizie în destinul unui scriitor? Credeţi în recunoaşterea postumă?

2.Literatura este un act de narcisism sau de generozitate? Preţul notorietăţii este compromisul scriitorului cu cititorii săi? Scrieţi ca să fiţi pe gustul publicului?

3.Unii confraţi consideră că suntem martorii unei aluvionare şi nedrepte marginalizări a literaturii române contemporane. Sunteţi de acord cu această constatare? Ea vă demobilizează sau dimpotrivă? Întrevedeţi vreo soluţie de a ieşi din această situaţie?

(R.C.)

 

Marina Constantinescu

Simona Popescu

Ioan-Aurel Pop

Mihai Măniuţiu

Ştefan Borbély

Adrian Popescu

Liviu Ioan Stoiciu

Vasile Igna

Lucian Vasiliu

Iulian Boldea

Dan Perşa

Leo Butnaru