COLOCVIUL NAŢIONAL AL REVISTELOR DE CULTURĂ

Colocviul Naţional al Revistelor de Cultură a avut loc anul acesta la Castelul Regal de la Săvârşin – la o dată, 10 mai, şi într-un spaţiu cu rezonanţe aparte pentru istoria noastră. Reuniunea a fost tutelată de Uniunea Scriitorilor şi s-a bucurat de sprijinul Casei Regale a României, al Primăriei din Săvârşin şi al Filialei Arad al USR – amfitrion, poetul Vasile Dan, cel care a şi oficiat deschiderea colocviului. Intervenţiile participanţilor (moderate de Cristian Pătrăşconiu, redactorul-şef adjunct al României literare) au căutat să releve, în dreptul revistelor pe care le-au reprezentat, răspunsuri la interogaţiile formulate în însăşi tema colocviului: Ce scriem, pentru cine scriem, ce publicăm? Spre o definiţie nouă a revistei literare (de cultură) în era digitalizării, a difuzării online, exclusiv sau suplimentar cu ediţia print? Interogaţii diverse şi substanţiale, la fel ca şi răspunsurile participanţilor, în consens, în fapt, cu starea actuală a literaturii. O întâlnire nu doar binevenită, ci şi întru totul necesară! Dezbaterile au fost urmate apoi de un moment festiv, marcat de decernarea titlului de cetăţean de onoare al localităţii Săvârşin domnului Ionel Funeriu, profesor universitar, lingvist şi critic literar, alături de acordarea a două diplome de excelenţă revistelor România literară şi Arca, oferite de Casa Regală de România.