W.S. Merwin (I)

W.S. Merwin (1927-2017) a publicat – între debutul cu A Mask for Janus (1952) şi Graden Time (2016) – peste 20 de volume de versuri, şapte de proză şi (singur sau în colaborare) numeroase traduceri – amintesc aici doar East Window: The Asian Translations (1998) şi Dante, Purgatorio (2000) –, cărţi pentru care a primit majoritatea premiilor literare importante din SUA. În româneşte au apărut, în traducerea lui Constantin Abăluţă şi Ştefan Stoenescu, Poemele deceniului şapte (Bucureşti: Univers, 1977), o antologie lirică, şi, în reviste, alte cîteva texte.

Poemele care urmează au fost selectate din The Shadow of Sirius (2008), volum căruia i s-a decernat un an mai tîrziu prestigiosul Pulitzer Prize.

 

 

Flautul rătăcitor

 

Tu care cîndva mi-ai cîntat cîntă-mi acum

lasă-mă să-ţi aud sunetul prelung şi înalt

trăieşte-n continuare cu mine

astrul se stinge

gîndul mă poate purta mai departe dar uit

oare m-auzi

 

oare încă m-auzi

cadenţa ta oare

îşi aminteşte de tine

o suflu al zorilor

cîntec în noapte cîntec în zori

cu mine duc

tot ceea ce nu ştiu

chiar nimic n-am pierdut

 

dar acum ştiu mai bine

decît să te-ntreb

unde-ai deprins muzica-aceea

de unde-i vine orice frîntură

cîndva trăiau lei în China

 

voi asculta pînă cînd flautu-ncetează

şi lumina-mbătrîneşte iar

 

La debut

 

Cine credeam că asculta

cînd scriam cuvintele

cu creionul la început

cuvinte de pus

pe note care nu-mi erau cunoscute

iar persoane ce nu-mi erau cunoscute

le vor citi şi vor sta-n picioare să le cînte

cunoscîndu-le deja

în timp ce cîntă ele n-au niciun nume

 

Tinereţe

 

De-a lungu-ntregii tinereţi te-am căutat

neştiind însă ce anume-am căutat

 

sau ce nume să-ţi dau cred că nici măcar nu

ştiam că am căutat cum aş fi putut

 

să te fi cunoscut atunci cînd te-am văzut

în repetate rînduri cînd mi-ai apărut

 

odinioară goală oferindu-te

cu totul în clipa-aceea şi m-ai lăsat

 

să te miros să te ating să te gust ştiind

nu mai mult decît ştiam eu şi numai cînd

 

am început să cred că te voi pierde te-am

recunoscut atunci cînd tu erai deja

 

memorie şi depărtare rămînînd

a mea-n feluri ce mă-nvaţă să-ţi simt lipsa

 

din ce nu putem păstra aştrii sînt creaţi

 

Pe-ntuneric

 

Cînd vine vremea urmez cîinele negru

în bezna care este raţiunea zilei

 

acolo pot zări doar cîinele cel negru

pe care-l ştiu mergîndu-mi înainte

 

în urmă neprivind ah e cîinele negru

în care-acum mă-ncred la rîndu-mi după anii

 

cînd s-a-ncrezut în mine el cîinele negru

prin vîrsta cea de strălucire şi prin umbră

 

mai mult chiar în orbirea lui cîinele negru

unde-ale-ntunecimii-odăi erau ştiute

 

şi nicio teamă nu-i stîrneau cîinelui negru

ce mă conduce-atent urcînd treptele oarbe

 

Suflet mic

 

după Hadrian

 

Suflet mic puiuţ pe drum

micule hoinar

în ce loc vei sta acum

stins de tot singur de tot

după felul cum

obişnuiai să-ţi rîzi de toate

 

Prezentare şi traducere de George State