Ion Agârbiceanu

60 de ani de la moarte

„Imaginea monumentală a realităţii ardelene se reconstituie în Arhanghelii, operă ce înscrie o dată memorabilă (1914) în istoria romanului românesc, situându-se între Mara lui Slavici şi Ion al lui Liviu Rebreanu ca o verigă necesară istoriceşte.“

(Mircea Zaciu, Ion Agârbiceanu, Editura Minerva, 1972)