Formaţia Cercului Literar la data prezentă

Sibiu / 13 dec[embrie] 1944

 

[1]

 

(aflători în Sibiu): Radu Stanca, Ion Negoiţescu, Cornel Regman, I. D. Sîrbu, Ştef[an] Aug. Doinaş, Ioanichie Olteanu…

Etc.1: Petre Hossu, Dorin Sperantia, Radu Stoichiţia.

Ar mai fi (nu în Sibiu): Ilie Balea (insignifiant), Eugen Todoran, Ovidiu Drimba, Ion Oana (Pârvu cică ar fi dispărut ori mort pe front).

Speranţe: Tudor Bogdan2 (?), Balotă (?)

Morţi pt. Cerc: R. Dăscălescu, I. V. Spiridon

Patroni: L. Blaga, H. Jacquier, V. Iancu, Cianciolo (?).

 

 

Proiecte:

1. Revista Cercului Literar (o realitate pe cale de a fi)

2. Conferinţele Cercului Literar

3. Teatrul Cercului Literar

4. Cenaclurile Cercului Literar (o realitate!)

 

Formaţiuni paracerchiste (precerchiste) / precercuale:

1. Grupul antieseistic (Cluj – 1940)

Stanca, Todoran, Regman, Stoichiţia…

2. Faza „Curţilor Dorului“ Nr. 1

Blaga…, Ion Maloş, Todoran, Stanca, Negoiţescu, Drimba, Speranţia / culoare verde3

3. „Curţile Dorului“ Nr. 2 [-4]

Blaga…, Maloş, Todoran, Stanca, Drimba, (Nego, nu), Dorin Speranţia

apoi: Oana, Sîrbu, I. V. Spiridon, Dăscălescu, C[ornel] Regman, Lazăr Valentin, Radu Stoichiţia

4. Cercul Literar studenţesc „Oct.[avian] Goga“

Stanca, Todoran, Drimba, Regman, Negoiţescu, Dăscălescu, Spiridon, Oana, Sîrbu, Vintilă, Gelepu, Hossu, Ilie Balea, [Ştefan] Aug. Doinaş, D. Speranţia, Pârvu, I. Olteanu etc.

5. Cercul Literar din Sibiu – faza manifestului:

V[ictor] Iancu, Stanca, Drimba, Todoran, Regman, Negoiţescu, Oana, I. D. Sîrbu, Şt[efan] Aug. Doinaş.

Epuraţi: P. Hossu, I. V. Spiridon, Vintilă, Dăscălescu.

Adaoşi: Ioanichie Olteanu, Ilie Balea

Flotanţi şi nesiguri: P. Hossu, Stoichiţia, Dorin Speranţia.

Aport

1. R. Stanca polihistor: estetică (studii), teatru, poezie, ziaristică beletristică. Contează şi ca Actor (pretins?)

2. Eugen Todoran: studiologie literară (probleme!)

3. Ovidiu Drimba: probleme epidermatice (nu mai puţin interesante) de filosofia culturii, critică.

4. Ion Negoiţescu: critic, cronicar, agendist4

5. Cornel Regman: critica trudnică, constructivismul critic.

6. Şt[efan] Aug. Doinaş: poet, parleur de ocazie, caută concavităţile cuvintelor pentru a le umple cu „substanţă“ doinaşiană. Se învârte pe loc şi sfârâie: activitate ziaristică. Se mângâie cu iluzii… politice.

7. Ioanichie Olteanu: poet; scrie şi articole la comandă şi mântuială.

8. I. D. Sîrbu. Se spune că ar scrie nuvele. Singurele 2 nuvele ale sale citite de mine şi o alta auzită m-au convins că I. D. Sîrbu ar putea da „ceva“. N-are însă pentru proza adevărată nici „vigoarea“ necesară, nici subtilitatea de psihologist (în altă ordine). Promite? Cred că dacă aş scrie proză eu sau Nego, am scrie mai bine ca Sîrbu. În Cerc el totuşi e… prozatorul!! Scrie şi reportagii ziaristice şi articole cu reminiscenţe de curs univ[ersitar].

9. Ion Oana: poet eşuat, traducătorul Cercului (aşa cum Sîrbu se consolează să-i fie… prozatorul). Scrie articole trudnice în leg[ătură] cu poezia răsturnând pe o parte şi pe alta Introduction la Antologia lui Thierry Maulnier, ca şi studiul lui Marcel (?) Raymond De Baudelaire au surréalisme. Agendist sec (Nego agendist vioi).

10. Ilie Balea: poet (?) şi agendist (?)

11. Dorin Sperantia (?): biolog şi pianist. Cum?

12. Petre Hossu: filosof şi filosofard. Parc-ar scrie şi roman.

13……

Tudor Bogdan?

N. Balotă?

Ţion?

 

1 Avându-l în frunte pe Petre Hossu, titulatura subgrupei „Etc.“ are înţeles comic pentru cerchişti. După numele semnatarilor Manifestului, redactorii ziarului Viaţa au adăugat un „etc.“. Panicat de reacţiile negative violente declanşate de scrisoarea cerchistă şi ameninţat cu excluderea din redacţia ziarului sibian Ţara, Petre Hossu, nesemnatar, a dat totuşi, în acest ziar, o notă în care precizează „că el nu e cuprins în acest «etc.»“ (în 18 mai 1943). Precizarea aceasta ridicolă a fost intens savurată de cerchişti.

2 Pseudonimul literar al lui Ion Regman, fratele lui Cornel Regman.

3  Generalizarea lui Cornel Regman în privinţa „fazei Curţilor dosarului Nr. 1“ este abuzivă. Respectiva culoare e valabilă numai pentru Ion Maloş-Râpeanu şi I. Negoiţescu. Cel din urmă, de altfel, îşi va amenda drastic momentul juvenil de rătăcire politică, amintindu-şi că era „mereu încolţit de ironiile necruţătoare ale colegilor de facultate anti-legionari, care începeau să-mi devină prieteni literari“ (în special ironiile lui Radu Stanca şi Ion D. Sîrbu). Şi precizează încă o dată: în colegiul de redacţie al revistei se afla „alături – între alţii – cu Radu Stanca, Cornel Regman, Ion Oană (nici unul din cei trei nu era legionar, ba dimpotrivă) (v. Straja dragonilor, Biblioteca Apostrof, 1994, pp. 200-205 şi Humanitas, 2009, pp. 197-202.)

4 Agendist, adică diarist.

(Note: Ion Vartic)

 

[2]

Legenda:

○ = Aşi (1, 5, 9, 13)

♦ = Rigi (2, 6, 10, 14)

♥ = Valeţi (3, 7, 11, 15)

♣ = Decari (4, 8, 12, 16)

1. ○ Radu Stanca; 2. ♦ E[ugen] Todoran; 3. ♥ Deliu Petroiu; 4. ♣ Radu Enescu; 5. ○ I. Negoiţescu; 6 ♦ Toma Ralet; 7. ♥ I.[oanichie] Olteanu (?) [barat]; 8. ♣ Tudor Bogdan; 9. ○ Şt[efan] Aug. Doinaş; 10. ♦ H[enri] Jacquier, 11. ♥ I. D. Sârbu (?) [barat]; 12. ♣ Ov[idiu] Sabin (Cotruş); 13. ○ Cornel Regman; 14. ♦ U[mberto] Cianciolo [barat]; 15. ♥ N[icolae] Pârvu [barat], 16. ♣ Ilie Balea [barat].

Centrifugi / lepre:

I.V. Spiridon

R. Dăscălescu

R. Stoichiţia

I. Vintilă

I. Olteanu

P. Hossu

I. Lungu

I. Gherasim

I. Oana

I. D. Sîrbu

O. Drimba

N. Balotă

Al. I. Ţion

D. Speranţia

N Pârvu

I. Balea

D. Ctinescu [Constantinescu]

„Mircea Antioh“

V. Iancu

Centripeţi – neofiţi

Dominic Stanca

Radu Iencica

I. Maxim (?)

 

Dat azi, 23 VII 1946,

[semnătura] Cornel Regman

 

(Arhiva Cornel Regman)