CĂRŢI PRIMITE LA REDACŢIE

George Vulturescu, Ştefan Aug. Doinaş. Avatarurile primei postumităţi, Cluj-Napoca, Şcoala Ardeleană, 2022.

 

Traian Ştef, Opera poetică, Prefaţă de Al. Cistelecan, Băbana, Editura Rocart, 2022.

 

Senida Poenariu, Reveriile Vestului. Lecturi americane în poezia optzecistă, Braşov, Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 2022.

 

Monarhia habsburgică (1848-1918), V, Politica externă, coordonator în limba română Rudolf Gräf, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Polirom, 2022.

 

Emil Brix, Erhard Busek, Mitteleuropa revisited, Cuvînt-înainte de Emil Hurezeanu, traducere de Ruxandra Buglea, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2022.

 

Shakespeare interpretat de Adrian Papahagi. Troilus şi Cresida…, Polirom, 2022.