CĂRŢI PRIMITE LA REDACŢIE

• Mircea Mihăieş, Finnegans Wake, 628. Romanul întunericului, Iaşi: Polirom, 2021.

 

• Monarhia habsburgică (1848-1918). IV. Problema confesională, Ediţie în limba română coordonată de Rudolf Gräf, traducere de Mircea-Gheorghe Abrudan, Ioana Florea, Loránd Mádly, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Polirom, 2022.

 

• Pavel Nedelcu, Încotro ne îndreptăm, prefaţă de Emanuela Ilie, Bucureşti: Liera, 2022.

 

• Amalia Brăescu, nevroze şi micoze, Timişoara: Brumar, 2022.

 

• Amalia Brăescu, nevroze şi micoze, Timişoara: Brumar, 2022.

 

• Marian Oprea, Singur printre femei, Timişoara: Waldpres, 2021.

 

• Gheorghe Şerban, Himerele timpului ferice, Botoşani: Quadrat, 2021.

 

• Mircea Moţ, Complicităţi selective, eseuri, Cluj-Napoca: Ecou Transilvan, 2022.

 

• Dumitru Chioaru, Colocviale, interviuri, anchete, comunicări, Floreşti: Limes, 2022.

 

Marian Odangiu, Arhipelagul de hârtie, Timişoara: Brumar, 2021.

 

Iulian Talianu, Călătorie printr-o amintire, Constanţa: ExPonto, 2020.