Lucian Vasiliu

„Lucian Vasiliu

şi-a creat

un univers propriu,

populat

cu personaje enigmatice

şi cu o mitologie stranie,

/…/ o lume împărţită

între nostalgia spiritualităţii absolute

şi tentaţia experienţei

purificatoare“

Radu G. Ţeposu

 

 

 

Mierla de la casa Pogor

 

Chiar acum îmi ia vederea

mă aruncă în disperarea absolutului

mă umileşte

mă îneacă şi mă salvează de la înec –

timp în care Dumnezeu

se furişează în laboratorul alchimic,

îmi bate la maşina de scris texte

ilustrînd

alarma viermilor care compun

trupul meu

de funcţionar pe cale de dispariţie

 

  1. Trag sabia de la şold:

îmi ucid certitudinea

bătătoresc pămîntul peste o groapă nouă

închin

dulci libaţii creierului meu –

cad străpuns de suliţe necunoscute

zac, mort neîngropat, liniştit şi singur

 

  1. Un pîlc de zăpadă

mai stăruie alături,

o rană albă, indescifrabilă –

cu mine se îngraşă cîrtiţa

cu mine, cea din urmă rugăciune

cu mine, un tablou

dintr-o expoziţie inexistentă

 

  1. TU, în afara mea

prudentă străbaţi hăţişurile,

hectare virgine:

îndoială şi răzvrătire

vanitate şi umilinţă

 

  1. Îmi amintesc

de zile şi de nopţi prenatale:

magi cu şerpii morţi în palmă.

Sufletul Mamei în nemişcare

veghează la pîndă cu şopîrla

căderea soarelui în heleşteu

 

îmi amintesc

întunecimea unui loc uscat

extazul ochiului deschis în întuneric

întrezărind

dincolo de carne altă carne

dincolo de disperare altă disperare

 

  1. Secvenţele obscure

în care mi-am surprins părinţii

m-au ajutat să înţeleg

noaptea

de 8 ianuarie 1954

şi trupul Mierlei, fraged

în gura şobolanului

 

şi, mai ales

cîntecul care însoţeşte disperarea

de a nu şti, de a mă teme,

de a trăda consemnul:

„Luminaţi-vă faţa! Luminaţi-vă faţa!“

 

Poem final

(epistole ale trupului către spirit)

 

I

Spirit al meu, sac peticit prin care se strecoară

vîntul rece, de tine îmi amintesc, de vremea cînd, tiran

îmi dictai exerciţiile fizice şi asceza, de vremea

cînd eram sclavul tău.

Nu mai recurg la nici o metaforă, vorbirea mea

se organizează ca o peroraţie despre înţelepciune,

despre oştirile ei care au sfîrşit lamentabil.

Nu mă mai încîntă nici o baricadă, am săvîrşit toate

încercările, am sucit gîtul sintaxei, am decapitat

elocinţa, m-am dedicat alchimiei.

Acum, eliberat, pot să mor liniştit, în fiecare seară

 

II

Mi-ai dat iluzia că trăiesc în numele Frumuseţii, al

Desăvîrşirii. Am băut cu Socrate cupa indicibilă.

Am dormit cu Verlaine şi Rimbaud prin

hanuri periferice. Am lucrat într-o carieră de piatră

laolaltă cu deţinuţii politici. Mi-am tăiat degetele,

renunţînd a mai scrie. Am ucis-o pe Mona-Monada spre

a rămîne singur, învăţînd să înaintez.

Acum, eliberat, pot să mor liniştit, în fiecare seară

 

III

Spirit al meu, am fiinţat între fratele mort şi

fratele viu, între reverenţă şi ireverenţă, între

vanitate şi umilinţă. Astăzi treaz şi mîine beat.

Am crezut multă vreme în prietenie, am scris

Tractatul despre ZEENUMUD, oferindu-mă

cu disperare absolutului.

Răstignit de mai multe ori pe crucea limbii materne,

însîngerat şi suferind

laolaltă cu marii entuziaşti, astăzi orbi ca şi mine

 

IV

Am aruncat în aer depozitele de osanale ale derizoriului,

am trăit o vreme în chiar Evul de Mijloc, mi-am însuşit

monadologia, am participat la nenumărate cruciade,

am tăcut, prin tăcere

cunoscînd mai bine Logosul. O vreme am defilat ostentativ, pe umăr

cu cadavrele morţilor tineri, în numele viilor tineri.

Altă vreme am petrecut în larmă, în veselie, aruncînd petarde,

trăgînd clopotele în media nopţii.

Acum, eliberat, pot să mor liniştit, în fiecare seară

 

V

Spirit al meu, mă gîndesc la tine ca la unul care promite

Totul şi Nimicul. În acest cîmp al dezolării, creşte,

totuşi, o floare rară. O noapte următoare. Ea va supravieţui

tuturor dezastrelor. În numele ei, mă ofer gîdelui,

cu toate inimile, cu toate prăzile mele de

vînător iluzoriu

 

VI

Multe au venit prea tîrziu, spirit al meu, arlechin,

arlechinadă. După ce m-ai sedus la jocurile olimpice,

după ce m-ai adormit sub poduri ancestrale,

după ce m-ai închis

în biblioteca din Alexandria şi mi-ai dat foc,

după ce ai făcut din carnea mea un teren de instrucţie.

Prea tîrziu a sunat Alarma pentru mine,

prea tîrziu ca să fiu altul, celălalt,

prea tîrziu spre a fi din nou

în pîntecul de gheaţă al mamei.

Acum, eliberat, pot să mor liniştit, în fiecare seară