Cărţi primite la redacţie

Corin Braga, Ventrilocul, roman, Iaşi, Editura Polirom, 2022.

Mihai Zamfir, În aşteptare, roman, Iaşi, Editura Polirom, 2020.

Adrian Dinu Rachieru, Voci din exil, Editura Ideea Europeană, 2022.

Vasile Igna, Capcanele, Editura Limes, 2022.

Sonia Elvireanu, Însoriri în sâmburele liniştii, Editura Ars Longa, 2022.

Lucian Zup, Dunga Neagră, Editura Zupia, 2022.

Varujan Vosganian, Povestiri despre oameni obişnuiţi, Editura Polirom, 2022.

Alina Nelega, Un nor în formă de cămilă, Editura Polirom, 2021.

Ana Luduşan, Fata din copaci, editura Limes, 2021.

Romania Orientale, revistă editată de Departamentul de Studii Europene, Americane şi Interculturale, Sapienza, Euniversita Editrice, nr. 33/2021 şi 34/2021.

Silvia Popescu, File şi suflete citite (2011-2022), Editura Napoca Star, 2022.

Titu Maiorescu ministrul Cultelor şi Instrucţiunii Publice. Acte şi documente, ediţie de Dan Gulea, Editura Muzeul Literaturii Române, 2022.

Florin Toma, Tablouri văzute dintr-o parte (2), Editura Brumar, 2022.

Antologia poeziei erotice româneşti, volum coordonat de Nicolae Leahu şi Raisa Leahu, Editura Junimea, 2020.

Vlad Alui Gheorghe, Aurel Dumitraşcu. Studiu monografic, Editura Junimea, 2022.

Personalităţi armene din istoria modernă şi contemporană a României, Editura Ararat, 2018.

Spiritul locului. Ţinutul Bistriţa-Năsăud prin ochii scriitorilor, coordonator Menuţ Maximinian, Editura Şcoala Ardeleană, 2022.

Alex Ştefănescu, Despre impuritatea literaturii, Bucureşti, Corint Books, 2022.

Alex Ştefănescu, Timp retăit, Bucureşti, Curtea Veche, 2022.

Robert Şerban, Oameni în trening, povestiri, Iaşi, Editura Polirom, 2021.

Nicolae Oprea, Puncte de reper în istoria literaturii române, Cluj-Napoca, Editura Limes, 2022.

Mircea Moţ, Complicităţi selective, eseuri, Cluj-Napoca, Editura Ecou Transilvan, 2022.

Dinu Flămând, Om cu vâslă pe umăr, concepţie grafică şi desene de Mircia Dumitrescu, Bucureşti, Editura Tracus Astre, 2020.

Liviu Ioan Stoiciu, Luare aminte, Băbana, Editura Rocart, 2022.

Ioan T. Morar, Cînd plouă mă numesc altfel, poeme, Ilustraţii de Octavian Mardale, Ediţie îngrijită de Cristian Pătrăşconiu, Bucureşti, Baroque Books & Arts, 2021.

George Arion, Autograf, Şapte piese mortale…, cu o prefaţă de Ion Bogdan Lefter, Bucureşti, Crime Scene Press, 2022.

Stan V. Cristea, Marin Preda. Anii formării intelectuale (1929-1948), Craiova, Aius, 2022.

Ruxandra Cesereanu, Lumi de ficţiune, lumi de realitate, Bucureşti, Tracus Arte, 2022.

Daniel Săuca, Încet, foarte încet, Cluj-Napoca, Editura Şcoala Ardeleană, 2022.

Valer Moga, Încoronarea regelui Ferdinand la Alba Iulia, 1922, 15 octombrie, Cluj-Napoca,. Centrul de Studii Transilvane, 2022.

Gellu Dorian, La locul meu, Băbana, Editura Rocart, 2022.

Vasile Dan, O cartografie a invizibilului, poeme, Prefaţă de Dan Cristea, postfaţă de Daniel Cristea- Enache, Băbana: Editura Rocart, 2021.

Pelbart din Timişoara, Rozariul de aur al teologiei. Prolog, ediţie Critică de Alexandra Baneu, Iaşi, Editura Polirom, 2022.

Constantin Cubleşan, Eugen Ionescu în luminile avanscenei, Cluj, Şcoala Ardeleană, 2021.

Monarhia habsburgică (1848-1918), III, Problema naţională, ediţie coordonată de Rudolf Gräf, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Polirom, 2021.

Fina Birulés, Antracte. Despre politică, feminism şi gîndire, prefaţă de Meri Torras i Francès, traducere din catalană de Adina Mocanu, Bucureşti, Editura Fractalia, 2021.

Sorin Antohi în dialog cu Jean-Jacques Askenasy, Oameni şi patrii, Iaşi, Polirom, 2021.