MIRCEA CĂRTĂRESCU

• Mircea Cărtărescu, Paris, 2005. Foto: Marta Petreu

n. 1 iunie 1956

 

„Prin 1978 şi-a făcut apariţia la Cenaclul de Luni un student din anul al doilea de la «Română» (cum era numită în limbaj studenţesc facultatea respectivă), uscăţiv, negricios, cu o faţă mică adunată parcă toată în privirea foarte fixă. Nu părea nici stingherit, nici peste măsură de comunicativ. Ştia desigur -i precede un început de reputaţie literară şi voia, probabil, s-o verifice. Auzisem de numele lui de la Ov.S. Crohmălniceanu, foarte entuziast de pe atunci în ce-l priveşte. A citit un singur poem, extrem de lung […]. Tînărul era Mircea Cărtărescu.” – „… unul din puţinii mari scriitori din ultimele decenii ale secolului XX şi din primele ale secolului al XXI-lea.”

 

(Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române…, ediţia a II-a, revăzută şi revizuită, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 2019)