CĂRŢI PRIMITE LA REDACŢIE

Albert Camus, Discursurile din Suedia, Postfaţă de Carl Gustav Bjurstöm, traducere din franceză şi note de Marina Vazaca, Iaşi: Polirom, 2021.

Albert Camus, Căderea, traducere din franceză şi note de Magda Răduţă, Iaşi: Polirom, 2021/.

Marius Turda, „Războiul sfînt” al rasei. Eugenia şi protecţia naţiunii în Ungaria 1900-1919, Prefaţă de Zsuzsa Bokor, traducere din engleză de Răzvan Pârăianu şi Attila Varga, Cluj-Napoca: Academia Română – Centrul de Studii Transilvane, Fundaţia Transilvania Leaders, Şcoala Ardeleană, 2020.

Ştefan Afloroaei, Despre simţul vieţii. Întrebări, perplexităţi, credinţe, Iaşi: Polirom, 2021.

Ioana Nicolaie, Tot înainte, Bucureşti: Humanitas, 2021.

Dumitru Cerna, Cartea de toamnă. Poezii 1993-2019, Iaşi: Scriptor, 2021.

Nichita Danilov, De la Caragiale la Urmuz sau realitatea în formă de conservă, Bucureşti: Tracus Arte, 2021