Bartolomeu Anania

100 de ani de la naştere (n. 18.03.1921)

Psalmul 136. Al lui David

 

La râurile Babilonului,

acolo am şezut şi am plâns

când ne-am adus aminte de Sion.

În sălcii, în mijlocul lor, am atârnat noi harpele noastre.

 

Că, acolo, cei ce ne robiseră ne-au cerut cuvinte de cântare,

iar cei ce ne târâseră ne-au cerut un cânt:

„Cântaţi-ne una din cântările Sionului!“

Cum vom cânta cântarea Domnului în pământ străin?…

De te voi uita, Ierusalime, uitată să-mi fie mâna dreaptă!;

Lipească-mi-se limba de gâtlej dacă nu-mi voi aduce aminte de tine,

Dacă nu voi pune Ierusalimul mai presus de orice altceva, ca început al veseliei meşe!

Adu-Ţi aminte, Doamne, de fiii Edomului în ziua Ierusalimului,

Cei ce ziceau: „Goliţi-l, goliţi-l până’n temelii!“

 

O, fiică a Babilonului, tu, ticăloaso,

fericit va fi cel ce-ţi va plăti prin plata cu care tu ne-ai răsplătit,

fericit va fi cel ce-i va apuca pe pruncii tăi şi-i va izbi de piatră!

 

(Biblia, în traducerea diortosită a lui Bartolomeu Anania)