CĂRŢI PRIMITE LA REDACŢIE

• Toma din Aquino, Summa theologica, II, ediţie bilingvă, notă preliminară, note şi îngrijirea ediţiei de Alexander Baumgarten, Iaşi, Polirom, 2021.

 

• Ioana Nicolaie, Tot înainte, Bucureşti: Humanitas, 2021.

 

• András Forgách, Dosarele mamei mele, traducere de Andrei Dósa, Bucureşti: Pandora Publishing, 2021.

 

• Dumitru Chioaru, Avatarurile lui Orfeu, Bucureşti: Univers, 2021.

 

• Denisa Duran, 21 de zile de fericire, Bucureşti: Tracus Arte, 2021.