ALICE VALERIA MICU: JANA BALACCIU MATEI ÎNTRE CONVENTUS ŞI PARABOLA

Cu ocazia împlinirii a 70 de ani ai lingvistei, editoarei şi traducătoarei Jana Balacciu Matei a apărut în 2017 la editura bucureşteană Omonia volumul omagial bilingv româno-catalan Viaţa printre vieţi Festschrift für Jana Balacciu Matei La vida entre vides. Iniţiatorii consistentei cărţi au dorit să marcheze extraordinara contribuţie a Janei Balacciu Matei la cercetarea academică din domeniul lingvisticii, la crearea unor punţi între literatura română şi cea catalană, aşa cum ne-a bucurat în numeroasele apariţii editoriale ce au construit Biblioteca de cultură catalană de la Editura Meronia, începând cu anul 1998, în cei peste 20 de ani dedicaţi traducerilor şi editării. La prima vedere, e o culegere de texte ale unor autori români şi de expresie catalană, fără o conexiune evidentă, scrise de Marta Nadal, Marius Sala, D. Sam Abrams, Francesco Ardolino, Jaume Aymar I Ragolta şi Anton Torrents Mestre-Albareda, Alexander Baumgarten, Jaume Cabré, Lavinia Coman, Denisa Comănescu, Maria Conca şi Josep Guia, Luisa Cotoner Cerdó, Carles Duarte şi Montserrat, Ioana Ieronim, Elena Lazăr, Elisabeta Lăsconi, Fina Llorca şi Antolín, Ileana Mălăncioiu, Sònia Moll, Xavier Montoliu Pauli, Diana Moţoc, Francesc Parcerisas, Armand Puig şi Tàrrech, Sanda Reinheimer Rîpeanu, Juan M. Ribera Llopis, Carme Riera, Joan Santanach I Suñol, Ramon Solsona, Stelian Ţurlea, Amadeu Vidal I Bonafont.Sunt douăzeci şi nouă de texte din domenii diferite, de la articole ştiinţifice de lingvistică, traductologie, la creaţie literară, o diagramă a preocupărilor Janei Balacciu. E aici „o mărturie vie şi latentă – texte şi ilustraţii (…). Cuprinsul acestor contribuţii schiţează sugestiv fiecare dintre faţetele şi domeniile de interes ale protagonistei ca tot atâtea priviri care-i oglindesc viaţa printre alte vieţi, între două lumi: limba română şi limba catalană”, citim în prefaţa scrisă de Xavier Montoliu Pauli şi Ilinca Matei. Alături de traseul profesional şi academic al Janei Balacciu, găsim, iată, cheia construirii acestui volum inedit, iniţiat „pe ascuns“.Autorii acestei cărţi originale au alcătuit, în spirit sărbătoresc, o carte cu anvergură academică, un liber amicorum. Cum prietenia şi recunoştinţa sunt, după principiul rarităţii, preţioase, aceste „diagrame iau forma rotundă a Pământului privit cu coada ochiului”, aşa cum observă autorii prefeţei şi conectează intelectual şi sentimental prin parabola şi conventus, limba catalană de limba română graţie efortului şi pasiunii Janei Balacciu Matei.

„Dacă arunc o privire asupra întregii cariere a sărbătoritei, ar fi de spus, după părerea mea, următoarele: fiind o persoană foarte inteligentă şi ambiţioasă, Jana Balacciu Matei s-a descurcat admirabil în toate domeniile în care s-a implicat. A făcut lucruri notabile şi ca lingvist, dar cred că şi-a descoperit adevărata vocaţie în momentul în care a hotărât să se dedice trup şi suflet activităţii de editor şi traducător din catalană, profesie pentru care are, în mod evident, nu numai un mare talent, ci şi devotamentul necesar unei reuşite de excepţie“, scrie în Viaţa printre vieţi acad. Marius Sala, coordonatorul tezei de doctorat al Janei Balacciu Matei.